1. yle.fi
  2. Uutiset

Taiteilijoiden ja tieteentekijöiden sosiaaliturvaan luvassa parannuksia

Työministeri Tarja Cronberg lupaa parantaa taiteilijoiden ja tutkijoiden työttömyysturvaa nopeasti. Työvoimatoimistoihin perustetaan tutkijoiden ja taiteilijoiden asioihin perehtyneiden työvoimaneuvojien verkosto. Lisäksi helpotetaan taiteilijoiden ja tutkijoiden mahdollisuuksia saada työttömyyspäivärahaa.

kulttuuri

Luovissa ammateissa toimivien sosiaali- ja työllisyysturvaongelmia on etenkin apurahalla työskentelevillä. Esimerkiksi taiteilijoiden on hankala ilmoittautua työttömiksi, sillä heidän katsotaan usein olevan alansa töissä, vaikka rahaa ei taiteenteosta heruisikaan. Lisäksi monelle kertyy vain vähän eläkettä.

Hallitusohjelmassa on luvattu, että apurahansaajille turvataan työskentelyyn myönnettyjen apurahojen määrän perusteella eläke-, sairausvakuutus-, työtapaturma- ja työttömyysturva vuoden 2009 alusta. Lisäksi apurahansaajien työttömyysturvaa parannetaan lainsäädäntöä täsmentämällä.

Tähän lupaukseen liittyen ministeri Cronbergin otti tiistai-aamuna vastaan lainsäädäntöneuvos Pasi Järvisen ehdotuksen tutkijoiden ja taiteilijoiden sosiaaliturvan parantamisesta.

Oma työ erotetaan yrittäjyydestä

Nykyinen työttömyysturvalaki rinnastaa taiteilijat yksityisyrittäjiin. Nyt selvitysmies Järvinen esittää, että työttömyysturvalakia muutetaan niin, että yritystoiminta ja ammatinharjoittaminen erotetaan omasta työstä. Järvinen ehdottaa työttömyysturvan maksamista ehdollisesti siten, että työnhakijan todellinen työtilanne kontrolloitaisiin jälkikäteen.

Lain ja asetuksen muutoksilla työttömyysturvan saamisedellytyksiä siis lievennettäisiin. Tieteellisen ja taiteellisen työn tulkitsemista päättyneeksi, keskeytyneeksi tai sivutoimiseksi helpotettaisiin. Vastedes työttömyysturvaa saisi myös silloin, kun taiteilijan tai tutkijan toiminta työttömyysaikana on vain oman ammattitaidon tai ammatillisten valmiuksien ylläpitoa, mutta ei ansiotyötä.

Cronbergin mukaan työttömyysturvalain muutoksen valmistelu aloitetaan selvitysmiehen esittämällä tavalla ja työhallinnon ohjeistusten täsmentämiseen tartutaan ilman viivytyksiä.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi