Kuntaliitto vaatii lisää hammaslääkäreitä

Kuntaliitto vaatii hammaslääkärikoulutukseen pikaisesti lisää paikkoja. Liitto pitää tilannetta jo hälyttävänä. Viimeisten selvitysten mukaan kunnallisesta hammashuollosta puuttuu lähes 300 hammaslääkäriä.

Lisäksi eläkkeelle siirtyvien hammaslääkäreiden määrä on kaksin-kolminkertainen valmistuvien määrään nähden.

Liitto muistuttaa, että pahimmillaan kunnat eivät pysty hammaslääkäripulan vuoksi hoitamaan lakisääteisiä velvoitteitaan.

Kuntaliitto vaatiikin opetusministeriötä puuttumaan tilanteeseen, ja edellyttämään yliopistoilta koulutuksen aloittavien ja valmistuvien välillä olevan hävikin poistamista. Tällä hetkellä vain reilut puolet koulutuksen aloittavista opiskelijoista valmistuu hammaslääkäreiksi.

Liiton mukaan palveluiden osto yksityissektorilta ei riitä poistamaan terveyskeskusten työvoimapulaa, sillä yksityissektorilla toimivat hammaslääkärit sijoittuvat pääsääntöisesti koulutuspaikkakunnille ja eteläiseen Suomeen. Alueellisen tasapainon lisäämiseksi Kuopion yliopistoon tulisikin avata hammaslääketieteellinen koulutuslinja mahdollisimman pikaisesti, Kuntaliitto vaatii.