Keinotekoiset väriaineet lisäävät lasten ylivilkkautta

Keinotekoiset väriaineet ja säilöntäaineena käytetty natriumbentsonaatti lisäävät 3 - 9 -vuotiaiden lasten hyperaktiivista käyttäytymistä, todistaa Englannissa tehty kaksoissokkokoe.

Hyperaktiivisuudella tarkoitetaan keskittymisvaikeuksia, impulsiivisuutta ja ylivilkasta käyttäytymistä.

Jo 30 vuotta sitten esitettiin ensimmäiset epäilyt ruokaan ja juomiin lisättyjen yhdisteiden haitallisista vaikutuksista lapsiin.

Southamptonin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 153 kolmevuotiasta ja 144 8 - 9-vuotiasta lasta, jotka saivat juotavakseen kolme eri juomaa. Yksi oli lisäaineeton värijuoma ja kahdessa oli erilaiset lisäaineseokset. Juomien nauttimisen jälkeen opettajat ja vanhemmat arvioivat lasten käyttäytymistä standardoidulla hyperaktiivisuusasteikolla. Vanhemmat lapset testattiin myös tietokonepohjaisella keskittymistä mittaavalla kokeella. Juomien vaikutusten selvittämiseksi lapset olivat aluksi kuusi viikkoa ruokavaliolla, jossa ei ollut lainkaan tutkittavia lisäaineita. Sen jälkeen lisäaineseoksilla varustettuja hedelmäjuomia tai vertailujuomaa annettiin viikoksi kerrallaan, minkä jälkeen pidettiin viikon puhdistustauko. Hyperaktiivisuus lisääntyi etenkin kolmivuotiailla Kolmivuotiailla lisäaineseos A lisäsi hyperaktiivisuutta selvästi enemmän kuin vertailujuoma. Lisäaineseos B ei aiheuttanut yhtä suuria vaikutuksia. Vanhemmilla lapsilla molemmat seokset lisäsivät hyperaktiivisuutta vain silloin, kun lapset joivat vähintään 85 prosenttia käytettävissä olleista juomista. Kummassakin lisäaineseoksessa oli natriumbentsonaattia 45 milligrammaa. A-seoksessa oli lisäksi 20 milligrammaa muita keinotekoisia väriaineita, kuten paraoranssia ja karmosiinia. B-seoksessa oli lisäksi 30 milligrammaa muita väriaineita, kuten aparaoranssia ja karmosiinia. B-seos vastaa lasten keskimääräistä saantoa Britanniassa. A- ja B-seosten verran väriaineita saa parista 56 gramman karamellipussista. Lancet-lehti