Kantelut oikeuskanslerille lisääntyivät

Oikeuskanslerille tehtiin viime vuoden aikana kaikkiaan 1 273 kantelua, mikä on lähes sata enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kotimaa

Eniten kanteluita tuli tuomioistuinten toiminnasta, yhteensä 226. Toiseksi eniten kanneltiin poliisin toiminnasta, 195 kappaletta. Kunnallisviranomaisista tehtiin kanteluita 159, sosiaaliviranomaisista taas 132.

Oma-aloitteisesti oikeuskanslerinvirasto otti tutkittavakseen 13 asiaa, jotka koskivat mm. sosiaaliasiamiesjärjestelmän kehittämistä, kouluterveydenhuollon toteutumista ja vainajien omaisuuden käsittelyä.

Oikeuskanslerinvirastoa työllisti myös valtioneuvoston laillisuusvalvonta. Virasto tarkistaa viikottain etukäteen valtioneuvoston yleisistuntoon ja tasavallan presidentin esittelyyn tulevien ratkaisuehdotusten lainmukaisuuden. Myös näiden määrä lisääntyi viime vuonna.

YLE Uutiset Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2006 (siirryt toiseen palveluun)