Afrikan tulvat karkottaneet yli miljoona ihmistä kodeistaan

Afrikan itä- ja länsilaidalla kärsitään pahimmista tulvista vuosikausiin. Pitkään jatkuneet sateet ovat tuhonneet patoja, viljasatoja ja rakennuksia ainakin 12:ssa maassa. Yli miljoona ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan. Kuolonuhreja on kymmeniä. Pahiten kärsineet maat ovat vedonneet pikaisen avun saamiseksi alueelle.

Ulkomaat

Länsiafrikkalaisessa Ghanassa pitkään jatkuneet sateet ovat vieneet mukanaan kokonaisia kyliä. Maan pohjoisosa on julistettu katastrofialueeksi.

YK on aloittanut avustustyöt tuhoalueilla. Avustustyöntekijät pelkäävät tulvien laukaisevan veden välityksellä siirtyvien tautien epidemian. Ghanassa on jo havaittu koleraa. Myös heinäsirkkojen pelätään lisääntyvän vitsaukseksi asti.

Länsi-Afrikassa rankkasateista kärsivät Ghanan lisäksi mm. Togo, Niger, Nigeria, Liberia, Mali ja Burkina Faso. Maanosan itäosassa tulvan uhreiksi ovat joutuneet ainakin Sudan, Uganda, Etiopia, Kenia ja Ruanda.

Ilmaston lämpenemisen on arvioitu lisäävän ja pahentavan luonnonkatastrofeja. Lisäksi tulvien ja hirmumyrskyjen ennustetaan leviävän myös niiltä aiemmin säästyneille alueille.

BBC, Yle Uutiset