Pohjoismaiden neuvosto haluaa vahvistaa jäsenmaidensa kirjallisuuden asemaa

Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo edistää pohjoismaista kirjallisuuden kääntämistä muille pohjoismaisille kielelle. Neuvosto on uudistanut kulttuuriohjelmiaan niin, että kukin maa hallinnoi oman kielensä käännöstukea. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 360 000 euroa.

kulttuuri

Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen johtajan Iris Schwanckin mielestä naapurimaiden kulttuurin ja kirjallisuuden ymmärtäminen on tärkeää.

- Monissa maissa jopa 70 prosenttia ulkomaisesta kirjallisuudesta on käännetty englannista, valittelee Schwanck. Rahat suoraan käännöstyöhön

Hallinnonuudistuksella halutaan keventää järjestelmää. Rahat saadaan nyt paremmin kohdennettua suoraan käännöstyöhön. Tuet hajautetaan kirjallisuuden tiedotuskeskuksille ja vientiorganisaatioille, joita on kaikissa pohjoismaissa.

- Suomessa tuet hallinnoidaan esimerkiksi Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskuksesta ja muista vastaavista organisaatioista käsin, Schwanck kertoo.

Kyseiset organisaatiot tekevät muutenkin kirjallisuuden vientityötä ja kansallista yhteistyötä sekä jakavat käännöksiin apurahoja. Asiakkaan näkökulmasta apurahojen hallinnointi ja tuen hakeminen on nyt tehty yksinkertaisemmaksi kuin aikaisemmin.

Mielenkiintoinen uudistus on se, että pienillä kielialueilla kuten saamenkielisillä alueilla, Färsaarilla ja Grönlannissa, apurahoista päättävät kirjailijaliitot. Tämä on ihan uusi järjestelmä, jossa toiminta hajautetaan asiakkaan lähelle, Schwanck kehuu.

Lähteet: YLE Uutiset