1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Britanniaan suunnitteilla valtava vuorovesivoimala

Britannian länsirannikolle tulisi rakentaa suuri, vuorovettä hyödyntävä voimala, sanoo Britannian hallituksen kestävän kehityksen hankkeita pohtiva asiantuntijaelin Sustainable Development Commission SDC.

luonto

Voimala rakennettaisiin ns. Bristolin kanaaliin, Britannian suurimman joen, Severnin suistoon.

Voimalan muodostaisi 16 kilometriä pitkä pato, jonka sisällä olisi vuoroveden liikkeestä voimansa saavat turbiinit.

Komissio arvelee, että vuorovettä hyödyntämällä voitaisiin tuottaa kymmenen prosenttia Britannian sähköntarpeesta täysin ilman hiilidioksidipäästöjä. Nyt puheenaoleva voimala tuottaisi 4,4 prosenttia sähköntarpeesta, 17 terawattituntia vuodessa.

Voimalan hinta olisi 15 miljardia puntaa, yli 21 miljardia euroa. SDC pitää tärkeänä, että voimala olisi julkisessa omistuksessa.

Vuorovesilaguunit parempi vaihtoehto? Ympäristöjärjestöt ovat suhtautuneet voimala-ajatukseen epäilevästi, sillä pato muuttaisi Bristolin kanaalin luonto-oloja rajusti. Komissio myöntää, että pato edellyttäisi laajaa projektia, jossa jokisuiston eläimistölle, varsinkin linnuille, hankittaisiin vaihtoehtoisia elinympäristöjä. Voimalan pitäisi joka tapauksessa täyttää tiukat ympäristönsuojelulliset reunaehdot. Hanketta kritisoineet ympäristöjärjestöt, Lintujensuojelujärjestö Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), Maan Ystävät ja WWF ehdottavat patorakennelman sijaan, että merelle rakennettaisiin "vuorovesilaguuneja". Tämä tarkoittaisi kiinteitä altaita, joiden sisään vuorovesi pääsisi nousemaan ja joiden reunoilla olevia turbiineja veden liike pyörittäisi. Laguunit olisivat ympäristön kannalta haitattomampi vaihtoehto, järjestöt sanovat. SDC:n asiantuntijat kertovat harkinneensa tätäkin vaihtoehtoa, mutta sen käyttökelpoisuutta ei kyetty riittävästi todistamaan. Komissio sanoo kuitenkin, että laguuneja voitaisiin hyödyntää ainakin pienessä mittakaavassa. BBC

Lähteet: SDC:n sivut

Lue seuraavaksi