Vuoden luonnonvarat on kulutettu lauantaihin mennessä

Maailman tämän vuoden luonnonvarojen tuotto on kulutettu loppuun lauantaihin mennessä. Loppuvuoden elämme velaksi, muistuttaa luonnonsuojelujärjestö WWF.

luonto

Vielä 20 vuotta sitten nk. ekovelkapäivä sijoittui joulukuun puolenväliin. Päivän aikaistumisen taustalla on ekologisen jalanjäljen kasvu, mikä johtuu suurimmaksi osaksi hiilidioksidipäästöjen kasvusta.

Ekologinen jalanjälki mittaa ihmisen kuluttamien luonnonvarojen määrää suhteessa luonnon kykyyn sitoa hiiltä. Tällä hetkellä ihmiskunnan ekologinen jalanjälki ylittää maapallon kestokyvyn noin 30 prosentilla.

Suurin syy ekologisen velan kasvamiseen on energian käytön kasvu. Ihmiskunnan hiilijälki on puolet koko ekologisesta jalanjäljestä, ja se on kasvanut yhdeksänkertaiseksi sitten vuoden 1961.

Lähteet: YLE Uutiset