Opetusministeriölle huomautus tekijänoikeuslain valmistelusta

Apulaisoikeusasiamies on huomauttanut opetusministeriötä tekijänoikeuslain muutosten valmistelusta. Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mielestä lain valmistelu olisi pitänyt siirtää virkamiehille, jotka eivät ole sellaisten organisaatioiden johtokunnissa, jotka liittyvät läheisesti tekijänoikeusjärjestöihin.

kulttuuri

Apulaisoikeusasiamiehen tutkittavana on ollut kanteluita siitä, että opetusministeriön viestintäkulttuuriyksikön johtaja hoiti keskeisiä tekijänoikeuslain muutoksen valmisteluun liittyviä tehtäviä samalla, kun hän oli Esittävän säveltaiteen edistämiskeskuksen Esekin ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen Avekin johtokuntien jäsen.

Kantelijat pitivät johtajaa esteellisenä ja ministeriön toimintaa hyvän hallintotavan vastaisena.

Lindstedtin mukaan toiminta ei ole lainvastaista, mutta se ei silti ole omiaan pitämään yllä yleisön luottamusta virkatoiminnan puolueettomuuteen.

Hallitus on hallitusohjelmassaan päättänyt selvittää tekijänoikeusasioiden siirtämistä opetusministeriöstä osaksi uutta työ- ja elinkeinoministeriötä. Elinkeinoelämän järjestöt sekä kauppa- ja teollisuusministeriö ovat puoltaneet siirtoa, kun taas esimerkiksi elokuva-alan keskusjärjestö Filmikamari, Suomen professoriliitto sekä säveltäjien ja sanoittajien yhdistys Elvis kannattavat tekijänoikeuksien pysymistä opetusministeriössä.

Lähteet: YLE Uutiset