Wallin säilyttäisi tekijänoikeusasiat opetusministeriössä

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin (r.) mielestä on erittäin vahvat syyt pitää tekijänoikeusasioiden hallinto vastedeskin opetusministeriössä ja sen kulttuurihallinnossa.

kulttuuri

Hallitusohjelmassa on sovittu, että tekijänoikeusasioiden siirtämistä uuteen työ- ja elinkeinoministeriöön selvitetään. Selvitys on nyt tehty ja lausuntokierroskin on ohi. Wallinin johtopäätös on, että siirtämiselle ei ole riittäviä perusteita.

- Tekijänoikeusjärjestelmä antaa mahdollisuuden saada luovasta työstä tuloa. Luovuuden edistäminen on myös kulttuuripolitiikan keskeinen tehtävä. Sitä toteutetaan taiteilijapolitiikalla, apurahoilla ja tekijänoikeusjärjestelmällä. Tekijänoikeuksien hallinto kuuluu opetusministeriöön, jolla on tekijänoikeusasioissa poikkeuksellisen hyvä kansainvälinen maine, Wallin muotoilee opetusministeriön tiedotteessa.

Hänen mielestään perustettavasta työ- ja elinkeinoministeriöstä puuttuu kulttuurikentän tuntemus, ja siellä painopiste siirtyisi luovuudesta ja "alkutuotannosta" kauppaan ja tuotannolliseen liiketoimintaan.

- Sen sijaan on selvää, että opetusministeriön ja uuden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalojen välillä tarvitaan laajaa yhteistyötä. Esimerkiksi tekijänoikeusalojen ammattilaisten ja yrittäjien neuvontapalveluja täytyy kehittää eteenpäin yhdessä. Yhteistyötä tarvitaan myös liikenne- ja viestintäministeriön sekä oikeusministeriön kanssa, arvioi Wallin.

Tekijänoikeuksin mahdollisesta siirtämisestä on pyydetty lausuntoja useilta tahoilta. Esimerkiksi elinkeinoelämän järjestöt sekä kauppa- ja teollisuusministeriö ovat puoltaneet siirtoa, kun taas esimerkiksi elokuva-alan keskusjärjestö Filmikamari, Suomen professoriliitto sekä säveltäjien ja sanoittajien yhdistys Elvis kannattavat tekijänoikeuksien pysymistä opetusministeriössä.

Lähteet: YLE Uutiset