1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tehyn irtisanoutumisuhka sairaanhoitopiireittäin - eniten vaikutuksia suurilla paikkakunnilla

Tehyn irtisanoutumisilmoittautumiset jakautuvat kaikkialle maahan. Irtisanoutumisilla olisi eniten vaikutusta suurten paikkakuntien sairaaloissa. Etenkin erikoissairaanhoito vaikeutuisi.

Kotimaan uutiset

Sairaanhoitopiireittäin irtisanoutumiset jakautuvat seuraavasti:

Uudellamaalla irtisanoutuneita on kaikkiaan 3 357. Helsingin kaupungin palveluksesta irtisanoutuu 429 henkeä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella Hyksin sairaanhoitoalueella irtisanoutuneita on 2 312, Lohjan sairaanhoitoalueella 121, HUSLAB:ssa 310 ja HUS Röntgenissä 176. Työtaistelutoimenpiteet koskevat kaikkia sairaalatoimintoja myös mm. päivystyksiä. HUS ilmoittaa vaativansa jokaiselta henkilökohtaisen irtisanoutumisen eikä sellaisia ole vielä tullut yhtäkään. Tehyn porvoolaiset jäsenet eivät toistaiseksi ole allekirjoittaneet joukkoirtisanoutumista. Ammattiosaston puheenjohtaja Marianne Bruce-Suomelan mukaan porvoonseudun Tehyläiset ovat kuitenkin ns. työtaistelureservissä ja valmius joukkoirtisanoutumiseen liittymiseksi on olemassa Porvoon seudulla työskentelee kaikkiaan noin 800 tehyläistä. Etelä-Karjalassa irtisanoutuneita on 284, miltei puolet sairaanhoitopiirin tehyläisistä. Sairaalan johdon tiedossa ei vielä ole, mitä osastoja irtisanoutumiset koskisivat. Varsinais-Suomessa irtisanoutuneita on 1 115. Irtisanoutumiset koskevat kaikkien osastojen tehyläisiä. Satakunnassa irtisanoutuneita on kaikkiaan 830. Tehyn työtaistelu koskisi sairaanhoitopiirissä ensiapu-, synnytys- ja leikkaustoiminnan lisäksi mm. lastenpsykiatrian osastoa ja koko sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosaluetta suljettuine osastoineen. Satakunnan keskussairaalan tehyläisistä noin 70 prosenttia on allekirjoittanut irtisanoutumissitoumuksen. Satakunnan keskussairaalan TEHY:n ammattiosaston puheenjohtajan Rauno Vesivalon mukaan irtisanoutumiset realisoituessaan lamauttaisivat koko erikoissairaanhoidon Satakunnassa. Pirkanmaalla irtisanoutuneita on 2 023. Suurin osa työskentelee Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, loput kaupungilla sekä aluesairaaloissa Mäntässä, Vammalassa ja Valkeakoskella. Mukana on myös Kaivannon sairaala Kangasalla. Sairaanhoitopiirin mukaan potilashoito turvataan hoidon kiireellisyyden mukaan. Kriittisiä ydintoimintoja ei pystytä kuitenkaan ylläpitämään riittävässä laajuudessa. Päijät-Hämeessä irtisanoutuneita on 346. Irtisanoutumiset ovat kohdistumassa Päijät-Hämeen keskussairaalassa muun muassa ensiapuaseman henkilöstöön. Tehy kertoi Lahdessa tiedotustilaisuudessaan, että keskussairaalan joukkoirtisanoutumiset koskevat päivystyspoliklinikkaa, teho-osastoa, laboratoriota, radiologiaa sekä synnytys- ja psykiatrian osastojen hoitajia. Sairaalan johdon mukaan työtaistelu vaarantaa hoidon saatavuuden. Yksi vaihtoehto tilanteen helpottamiseksi on ostaa hoitoa naapurisairaaloista, jotka eivät kuulu työtaistelun piiriin, sanoo sairaalan johtaja Martti Talja. Pohjois-Savossa irtisanoutuneita on898. Irtisanoutujissa on mukana kaikkia tehyläisiä ammattiryhmiä: bioanalyytikoita, fysioterapeutteja, hammashoitajia, lastenhoitajia, lähihoitajia, lääkintävahtimestareita, röntgenhoitajia ja sairaanhoitajia. Kysin ammattiosaston puheenjohtajan Hilkka Kontiaisen mukaan päivystysleikkauksia voitaisiin irtisanoutumisten jälkeenkin jonkun verran tehdä, mutta kriittisesti sairaiden eli tehohoitoa tarvitsevien hoito kävisi mahdottomaksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jorma Penttinen arvioi, että irtisanoutumiset tekisivät sairaalan toiminnan erittäin hankalaksi. Synnytysten hoito kävisi hyvin hankalaksi. Aluesairaaloihin synnytyksiä olisi mahdotonta ohjata uudelleen, sillä niissä ei ole enää nukutus- eikä lastenlääkäreitä. Keski-Suomessa irtisanoutujia on 398. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Timo Kunttu sanoo, että vielä ei ole tiedossa, mihin toimintoihin irtisanoutumiset kohdistuvat. Pohjois-Karjalassa irtisanoutujia on 457. Työtaistelu ulottuu ainakin Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella irtisanoutuneita on 1 230. Työtaistelu koskee Seinäjoen, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan (Kokkolan) keskussairaaloita. Pohjois-Pohjanmaalla irtisanoutuneita on 1 410. Joukkoirtisanoutumiset koskisivat Pohjois-Pohjanmaalla Oulun yliopistollista sairaalaa, Visalan sairaalaa Ylivieskassa, Oulaskankaan sairaalaa Oulaisissa sekä Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymää. Lapissa irtisanoutuneita on 452, mikä on yli puolet sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnasta. Työtaistelu koskee Työtaistelu koskee Lapin keskussairaalaa ja Muurolan sairaalaa. YLE Uutiset

Lue seuraavaksi