1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Jokien kuntoa yritetään kohentaa Kiinassa

Kiinan suurten jokien kuntoa pyritään parantamaan Euroopan unionin ja Maailmanpankin tuella. Ohjelmaan on tarkoitus käyttää 175 miljoonaa euroa viiden vuoden aikana.

Ohjelman painopisteessä on Keltaisenjoen pahoin saastunut keskijuoksu, jonne on tarkoitus rakentaa useita jätevedenkäsittelylaitoksia.

Varoja on tarkoitus käyttää myös Jangtsejoen ylä- ja keskijuoksun rantojen metsittämiseen.

Rantojen rapautuminen aiheuttaa joen liettymistä, mikä puolestaan vaikeuttaa laivakuljetuksia ja pienentää sähköntuotantoa.

Kiinan kommunistinen puolue on myöntänyt, että maan nopea talouskasvu on saavutettu paljolti ympäristön kustannuksella. Hallitus on luvannut panostaa lähivuosina merkittäviä summia ympäristön laadun parantamiseen.