Greenpeace: Nesteen biodieseliä markkinoidaan väärillä ilmastohyödyillä

Ympäristöjärjestö Greenpeace on tehnyt Ruotsin kuluttaja-asiamiehelle ilmoituksen huoltamoketju OKQ8:n biodieselin harhaanjohtavasta markkinoinnista Ruotsissa.

luonto

OKQ8 on suunnitellut tuovansa markkinoille Nesteen osin palmuöljystä valmistamaa biodieseliä, jota Ruotsissa markkinoidaan nimellä Diesel Eco20.

Polttoainetta on markkinoitu OKQ8:n asiakkailleen lähettämissä kirjeissä mm. "vihreänä maailmanuutuutena" ja "ympäristödieselinä, joka hyödyttää kaikkia".

Neste väittää mainoskampanjassaan Suomessa, että palmuöljydiesel vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Todellisuudessa palmuöljyn viljely Kaakkois-Aasiassa aiheuttaa keskimäärin 15-kertaiset ilmastopäästöt polttoainelitraa kohti jopa fossiiliseen dieseliin verrattuna, Greenpeace sanoo.

Syynä suureen päästömäärään on järjestön tietojen mukaan metsien raivaus ja poltto öljypalmuviljelysten tieltä. Tämä on tehnyt esim. Indonesiasta yhden maailman suurimmista kasvihuonekaasujen tuottajista.

- Neste vetoaa siihen, että se pyrkii tulevaisuudessa ostamaan palmuöljynsä sertifioiduilta tuottajilta. Sertifiointi ei poista perusongelmaa, joka on palmuöljyn kysynnän kestämätön kasvu, jos sitä aletaan käyttää liikennepolttoaineena. Kysynnän kasvu kasvattaa väistämättä painetta raivata sademetsiä ja kestämättömästi tuotetulle palmuöljylle löytyy aina ostajia, sanoo Greenpeacen energiakampanjoitsija Lauri Myllyvirta.

OKQ8 on siirtänyt palmuöljydieselinsä markkinoille tuontia, mutta se ei ole ilmoittanut luopuvansa palmuöljyn käytöstä tulevaisuudessa.

Greenpeace dokumentoi parhaillaan Kaakkois-Aasiassa sademetsien tuhoa öljypalmuviljelysten tieltä Indonesiassa. Sumatran saarelle perustetulla ns. "metsäasemalla" on mukana myös suomalainen Petteri Pykäläinen.

- Näen täällä omin silmin hehtaareittain poltettua metsää. Hakkuuaukeita saattaa riittää silmänkantamattomiin. Leiriämme ympäröivän hakkuuaukean laajuus on 5 kertaa 40 kilometriä. Paikalliset ihmiset kertovat, että heidän kotinsa ja viljelyksensä on tuhottu palmuöljyplantaasien tieltä. En todellakaan menisi väittämään, että Nesteen tuottama biodiesel olisi aine, joka ruotsalaisen mainoslauseen mukaan "hyödyttäisi kaikkia", kertoo Pykäläinen.

Todelliset ratkaisut liikenteen päästöjen vähentämiseen ovat Greenpeacen mukaan muualla. Autojen polttoaineenkulutukselle tulee asettaa tiukat standardit ja satsata voimakkaasti liikennetarpeen vähentämiseen. Biopolttoaineiden käyttöä tulee Greenpeacen mukaan lisätä ainoastaan siinä määrin, kuin se on mahdollista tehdä käyttäen kotimaisia ja kestäviä polttoaineita, kuten biokaasua.

Lähteet: YLE Uutiset