1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Viimeisille vuorikaribuille laajat laitumet

Maailman viimeiset vuorikaribujen laitumet läntisimmässä Kanadassa laajenevat lähes 2,2 miljoonan hehtaarin alueelle.

Suojelualuetta kasvatetaan vuoden loppuun mennessä lähes neljänneksellä. Alueella kielletään metsänhakkuut ja teiden rakentaminen, ja retkeilijöiden lumikelkkoineen on vastedes pysyttävä merkityillä reiteillä. Alueelta myös pyritään vähentämään petoeläimiä muun muassa steriloimalla susia.

Vuorikaribu on Pohjois-Amerikan uhanalaisin eläinlaji. Brittiläisessä Kolumbiassa Kanadassa ja osissa Yhdysvaltain luoteisimpia osavaltioita elää enää runsaat kymmenen vuorikaribulaumaa. Yhdysvaltain puolella karibuja varjelee liittovaltion eläinsuojelulaki, mutta Brittiläisessä Kolumbiassa ei ole vastaavaa lakia.

Suojelualueeseen päädyttiin kymmenen ympäristöjärjestön pitkäaikaisen painostuksen vuoksi. Provinssin maatalousministeri Pat Bell kertoo saaneensa tuhansia sähköposteja, joissa vedottiin vuorikaribujen pelastamiseksi.

Vuorikaribujen määrä on vähentynyt neljänneksen kymmenessä vuodessa. Hakkuiden ja teiden lisäksi suuri syyllinen ovat olleet patomurtumien aiheuttamat tulvat.

Vuorten rinteillä elävät vuorikaribut pystyvät suurten sorkkiensa ansiosta pakenemaan lumihangessa susia ja puumia. Keväisin karibut laskeutuvat laaksoihin, mutta siellä laajat hakkuut ovat vieneet setri-, mänty- ja kuusimetsien siimeksen ja runkojen ravitsevan jäkälän. Lisäksi avoimet alueet ovat houkutelleen peuroja ja hirviä, joiden perässä on puolestaan tullut susia.

Brittiläinen Kolumbia saa raakapuusta kolme prosenttia bruttokansantulostaan. Suojelualueella hakkuut kuitenkin voidaan lopettaa provinssin hallituksen päätöksestä, koska 95 prosenttia metsistä kuuluu kruunulle.