1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tehy päättää työtaistelun laajentumisesta tiistaina

Hoitoalan työntekijäjärjestö Tehy päättää ensi viikon tiistaina, laajentaako se työtaisteluaan.

Kotimaan uutiset

Tehy on kerännyt lisää irtisanoutumislistoja jo työnantajille jätettyjen listojen lisäksi. Järjestön tiistaina kokoontuva hallitus arvioi sovittelutilannetta ja sitä, laajentaako järjestö työtaistelua.

Helsingissä kokoontuneet sairaanhoitopiirien edustajat pitävät irtisanoutumisuhkaa katasrofaalisena ja olettavat ihmisiä kuolevan ennenaikaisesti, jos irtisanoutumiset toteutuvat.

Tehyn mukaan sairaanhoitopiirien torstaisessa kannanotossa on virheellistä tietoa. Sairaanhoitopiirit kertoivat Tehyn ilmoittaneen, että se jättää 5. marraskuuta uusia irtisanoutumislistoja. Järjestön mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Tehy sanoo suunnitelleensa jo alun perin joukkoirtisanoutumisten laajentamista, jos tilanne niin vaatii.

Noin 12 800 Tehyyn kuuluvaa hoitajaa on uhannut irtisanoutua, ellei alan palkoista päästä sopuun. Irtisanoutumisensa on perunut noin 300 hoitajaa. Mahdolliset irtisanoutumiset astuvat voimaan 19. marraskuuta. Sairaanhoitopiirit: Tilanne odotettua pelottavampi Sairaanhoitopiirit sanoivat torstaina yhteisessä kannanotossaan, että tilanne sairaanhoidossa on odotettua pelottavampi. Tehy kohdistaa irtisanoutumiset erityisesti yksiköihin, joissa hoidetaan vaativinta ja kiireellisintä hoitoa tarvitsevat potilaat. Sairaanhoitopiirien kannanotossa sanotaan myös, että uusien listojen tarkoituksena on estää sairaanhoitopiireissä tehtyjen varautumissuunnitelmien toteutus. Tehy kiistää väitteen ja korostaa, että työtaistelu on perustunut vapaaehtoisuuteen eikä sitä näin ollen ole voitu kohdistaa tiettyihin yksiköihin tai toimintoihin. Kaikkia potilaiden henkeä uhkaavia tilanteita ei sairaanhoitopiirien mukaan pystytä hoitamaan, jos työtaistelu toteutuu. Lähes kaksi kolmasosaa irtisanoutumisista kohdistuu viiteen yliopistolliseen sairaalaan. Sairaanhoitopiirien mukaan niissä irtisanoutuvista hoitajista 70 - 100 prosenttia on yksiköissä, joissa hoidetaan kaikkein kriittisimmin sairaita tai välitöntä kiireellistä hoitoa vaativia potilaita. Tehy jakaa sairaanhoitopiirien huolen potilasturvallisuudesta. Työntekijäpuoli kuitenkin oudoksuu sitä, että työnantaja hakee kiistaan ratkaisua ensisijaisesti yhteiskunnan puuttumisesta työtaistelutoimiin. Sairaanhoitopiirit totesivat kannanotossaan pitävänsä tärkeänä, että yhteiskunnalla olisi keinot rajata Tehyn työtaistelua siten, että uhkaavilta ihmishenkien menetyksiltä voidaan välttyä. - Koskaan aikaisemmin ei terveydenhuollon työtaistelua ole suunnattu samalla tavalla kuin nyt, vaan kiireellinen hoito on perinteisesti rajattu työtaistelujen ulkopuolelle. Menestyessään tällainen työtaistelumalli voi yleistyä myös muissa yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa, sairaanhoitopiirit toteavat. YLE Uutiset Potilasvakuutus ei korvaa Tehyn työtaistelusta aiheutuvia vahinkoja (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Tehyn kiihtyvä taistelu palkkojen puolesta

Lue seuraavaksi