Yhä useampi suomalainen hyväksyy Tehyn työtaistelun

Kansalaisten hyväksyntä terveydenhoitoalan ammattijärjestön Tehyn työtaistelulle on kasvanut. Taloustutkimuksen YLE Uutisille suorittaman mielipidemittauksen mukaan 63 prosenttia kansalaisista hyväksyy Tehyn työtaistelun.

Kotimaa

Viikko sitten julkistetun mittauksen mukaan työtaistelun hyväksyi 57 prosenttia suomalaisista.

Uudessa mittauksessa 24 prosenttia suomalaisista suhtautui kielteisesti työtaisteluun ja 13 prosenttia oli epätietoisia tai jätti vastaamatta kyselyyn.

Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola on tyytyväinen kyselyn tuloksiin. Hänen mukaansa viime viikon kielteisestä mediajulkisuudesta huolimatta ihmiset ymmärtävät työtaistelun merkityksen.

Kuntatyöntantajan edustaja, työmarkkinajohtaja Markku Jalonen ei sen sijaan neuvottelutilanteen takia halunnut kommentoida kyselyn tuloksia. Tehyn Laitinen-Pesola ei puolestaan lähtenyt arvioimaan kyselyn merkitystä menossa olevalle sovittelulautakunnan työlle.

Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Taloustutkimus haastatteli puhelimitse tuhatta mannersuomalaista. Haastattelut suoritettiin 29.10 - 1.11. välisenä aikana. Tutkimuksen kysymys kuului: Hyväksyttekö tässä tilanteessa Tehyn työtaistelun? Tämänkertainen Tehy-kysely oli järjestyksessään kolmas. YLE Uutiset