Alkoholi on työikäisten yleisin kuolinsyy

Työikäisten suomalaisten yleisin kuolemansyy on alkoholista johtuva sairaus tai -myrkytys. Alkoholi on tappanut suomalaismiehiä sepelvaltimotautia enemmän jo parin vuoden ajan. Viime vuonna alkoholikuoleman kohtasi 1 300 miestä.

Kotimaa

Nykyään yhä useammin alkoholisoidutaan miedoilla juomilla ja niiden käytöstä syntyy suurin osa terveyshaitoista.

Juomiseen kuolleiden työikäisten naisten määrä on kaksinkertaistunut parissakymmenessä vuodessa. Viime vuonna alkoholi aiheutti 354 työikäisen naisen kuoleman.

Toinen yleinen kuolemansyy työikäisillä naisilla on rintasyöpä, jonka yleisyys on pysynyt vuosikymmenet ennallaan.

Tilastokeskuksen mukaan 15 - 64 -vuotiaita miehiä kuoli viime vuonna yhteensä 7 457 ja samanikäisiä naisia 3 155. Kaikenikäisistä suomalaisista tapaturmissa menehtyi 3 084 henkilöä. Itsemurhaan päätyi 1 062 ihmistä.

Lähteet: YLE Uutiset