Hyppää sisältöön

Vanhan testamentin apokryfeistä uusi käännös

Kirkolliskokous on hyväksynyt Vanhan testamentin apokryfikirjojen uuden suomennetun kokonaisuuden. Edellinen käännös oli vuodelta 1938.

Vanhan testamentin apokryfikirjojen nyt hyväksyttyyn kokonaisuuteen kuuluvat Tobitin kirja, Juditin kirja, Kreikkalainen Esterin kirja, Barukin kirja, Jeremian kirje, Danielin kirjan lisäykset, Viisauden kirja, Makkabilaiskirjat ensimmäisestä neljänteen, Sirakin kirja, Manassen rukous, Psalmi 151 ja Kreikkalainen Esran kirja. Kirkolliskokous myös päätti, että osa apokryfikirjojen tekstejä voidaan haluttaessa painaa uusiin kirkkoraamattuihin erilliseksi liitteeksi. Apokryfikirjat erotettaisin Raamatun kirjoista välilehdellä ja erillisellä otsikolla. Vanhan testamentin apokryfikirjat ovat syntyneet hellenistisellä ajalla noin 200 eKr. - 50 jKr. vasta Vanhan testamentin kaanoniin kuuluvan eli siihen hyväksytyn kirjallisuuden jälkeen. Ne eivät siten ole koskaan kuuluneet heprealaiseen Vanhan testamentin kirjakokoelmaan, mutta ovat kyllä olleet osa kreikankielistä Vanhaa testamenttia. Vanhan testamentin apokryfikirjat ovat olleet mukana vanhoissa suomalaisissa raamatunkäännöksissä vuodesta 1642 aina 1800-luvulle saakka. Muutos apokryfikirjojen asemassa 1800-luvulla johtui osin ajan julkaisupolitiikasta, jonka mukaan kustannukset piti saada mahdollisimman alhaisiksi. Asiaan vaikuttivat myös teologiset syyt.