Virkasuhteessa olevien hoitajien irtisanoutuminen laiton

Työtuomioistuimen mukaan Tehyn virkasuhteessa olevien hoitajien joukkoirtisanoutuminen ei ole lainmukainen työtaistelukeino. Tehy aikoo rajata virkasuhteiset hoitajat pois joukkoirtisanoutuvien ryhmästä. Sen sijaan Kunnallinen työmarkkinalaitos ei saanut tuomiota.

Kotimaa

Työtuomioistuimen mukaan työntekijäliitto Tehy rikkoi virkaehtosopimuslaissa säädettyä pysyvää työrauhavelvollisuutta.

Päätös ei ollut yksimielinen, sillä yksi tuomareista jätti asiassa eriävän mielipiteen.

Virkasuhteessa olevia irtisanoutuneita on noin 750. Kaikkiaan irtisanoutuneita on noin 12 800. Tehy tuomittiin maksaan hyvityssakkoja 7 000 euroa ja korvaamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikulut noin 3 500 euroa. Lisäksi useat Tehyn alaiset ammattiosastot joutuvat maksamaan hyvityssakkoa 800 eurosta 1 800 euroon. Työnantajapuoli ei rikkonut lakia

Työnantaja ei sen sijaan ole rikkonut työrauhavelvollisuutta pyrkiessään palkkaamaan uusia hoitajia irtisanoutuvien tilalle. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen antaman ohjeistuksen mukaan irtisanoutuneiden tilalle voidaan palkata uutta henkilöstöä määräaikaiseen tai pysyvään virkasuhteeseen.

Työtuomioistuin piti potilasturvallisuuden kannalta aiheellisena, että KT varautui virkojen täyttämiseen odottamatta kenties pitkän aikaa kestävän työtaistelun päättymistä.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ei myöskään nähty pyrkineen painostamaan työntekijäpuolta ohjeistuksellaan. Joukkoirtisanoutuminen oli pantu toimeen siten, että työntekijäliitto oli lähettänyt irtisanoutuvien nimet sisältävät listat työnantajille. Työnantajat puolestaan olivat Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohjeen mukaisesti lähettäneet irtisanoutuville varmistuskirjeen, jossa asianomaisille varattiin tilaisuus peruuttaa irtisanoutuminen määräaikaan mennessä.

Työtuomioistuimen mukaan kirjeiden lähettäminen oli perusteltua, sillä irtisanomislistoissa ilmeni epäselvyyksiä mm. puuttivien allekirjoitusten osalta. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja vastaajana olevien työnantajien menettelyä ei näin katsottu työtaistelutoimenpiteeksi.

Lähteet: YLE Uutiset