Jokelan uhrien omaisilla oikeus saada korvausta

Valtiokonttori muistuttaa, että Jokelan koulutragedian uhreilla ja heidän omaisillaan on oikeus saada korvausta valtion varoista.

Kotimaa

Rikosvahinkolain perusteella rikoksen uhrilla on oikeus saada Valtiokonttorilta korvausta mm. sairaanhoitokuluista, ansionmenetyksistä, kivusta, särystä ja sekä tilapäisestä että pysyvästä haitasta. Myös vahingoittuneet vaatteet ja muut henkilökohtaiset käyttöesineet korvataan.

Henkilövahingon kärsineen vanhemmille sekä muille erityisen läheisille henkilölle voidaan maksaa korvausta tarpeellisista kuluista ja ansionmenetyksestä, jotka aiheutuvat heille henkilövahingon kärsineen hoitamisesta.

Kuolemantapauksen johdosta korvataan hautaamisesta aiheutuneet ja siihen liittyvät kustannukset. Surmansa saaneen läheiselle korvataan kuolemantapauksen aiheuttamasta henkilövahingosta johtuvat tarpeelliset sairaanhoitokulut sekä ansionmenetys.

Valtiokonttori huomauttaa, että valtion maksama korvaus on toissijaista ja sitä maksetaan vain jos uhri ei saa korvausta vakuutuksen tai muun lain perusteella.

Tuusulan kunta on vakuuttanut Tuusulassa koulua käyvät oppilaat. Koulun henkilökunta on puolestaan vakuutettu työtapaturman varalta.

YLE Uutiset