Potilasturvalakiesitys herättää närää työntekijäjärjestöissä

Terveydenhoitoalan ammattijärjestö Tehy katsoo, että hallituksen antaman lakiesityksen todellisena tavoitteena on murtaa työtaistelu. Järjestön mukaan esitys vain viivästyttää ratkaisun löytämistä työtaistelukiistassa.

Kotimaa

Tehyn mukaan ainoa tapa taata potilasturvallisuus on pikainen sovintoesitys sovittelulautakunnalta. Järjestö korostaa, että kriisi voidaan välttää tekemällä ratkaisu neuvottelupöydässä.

Järjestö arvioi, että mikäli työtaisteluun mennään, ns. potilasturvatyön piirissä olisi noin 8 000 joukkoirtisanoutunutta tehyläistä hoitajaa, kun hallituksen arvion mukaan heitä olisi 10 - 20 prosenttia joukkoirtisanoutuneista eli enintään 2 500. Tehyn mukaan hallituksen esitys jättäisi potilasturvatyön ulkopuolelle ainoastaan kiireettömät leikkaushoidot. STTK pitää hallituksen Tehy-toimia kyseenalaisina Toimihenkilökeskusjärjestö STTK pitää kyseenalaisena hallituksen tapaa hakea ratkaisua Tehy-kiistassa. Järjestö huomauttaa, että Suomessa on aina aikaisemmin saatu työtaistelut päättymään ilman pakkolainsäädäntöä. STTK on kuitenkin hallituksen kanssa yhtä mieltä siitä, että potilaiden turvallisuutta ei tule vaarantaa mahdollisen sairaanhoitajien joukkoirtisanoutumisen aikana. STTK painottaa, että nyt on kyse perusoikeuksista, kuten työtaisteluoikeudesta ja terveydestä. STTK myös pelkää, että hallituksen tekemä lakiesitys vaikeuttaa asiaa sovittelemaan asetetun sovittelulautakunnan työtä. Hallitus esittää potilasturvallisuuden varmistamiseksi lakia, jolla terveydenhuollon ammattihenkilö voidaan määrätä työhön siitä riippumatta, onko hän irtisanoutunut, muusta syystä työelämän ulkopuolella vai töissä muualla. Myös Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK pitää lakiesitystä ongelmallisena ja korostaa omassa lausunnossaan, että työtaistelutoimien rajaaminen pakkolailla ei kuulu demokraattiseen yhteiskuntaan. SAK:n mielestä Tehyn työriidan osapuolten olisi pitänyt pystyä keskenään sopimaan lakko- ja työtaistelurajoista. "Esitys Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen vastainen" Naisasialiitto Unioni katsoo, että hallituksen kaavailema laki tehyläisten hoitajien irtisanoutumisen kieltämisestä on Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen vastainen. Unioni sanoo kannanotossaan, että Suomi ei voi säätää lakia, jolla poljetaan sopimuksessa säädettyjä ihmisoikeuksia. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus kieltää orjuuden pakkotyön kieltoa koskevassa 4. artiklassaan, että ketään ei saa vaatia tekemään pakkotyötä tai muuta pakollista työtä, Unioni muistuttaa. Artiklan lopussa on määräys, jonka mukaan pakkotyö ei koske palvelua, jota vaaditaan, kun vaara tai onnettomuus uhkaa yhteiskunnan olemassaoloa tai hyvinvointia. Naisasialiitto Unioni on kuitenkin sitä mieltä, että tällä kertaa yhteiskunta itse on aiheuttanut tilanteen maksamalla hoitajille liian pientä palkkaa. Unionin mukaan valtiovalta ja yhteiskunta samalla hyväksyvät sen, että tehyläisten hoitajien työt jäävät tekemättä, jos näin voidaan säästää rahaa. Naisasialiitto Unioni on syvästi huolissaan potilasturvallisuudesta, mutta muistuttaa, että turvallisuus on valtion ja kuntien asia, eikä sitä tule saavuttaa tehyläisten ihmisoikeuksien kustannuksella. YLE Uutiset

Lähteet: Hallitus esittää eduskunnalle potilasturvalakia