1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Potilasturvalaille riittää hallituspuolueiden tuki

Perustuslakivaliokunta on päättänyt, että niin sanottu potilasturvalaki Tehyn mahdollisen työtaistelun varalta voidaan säätää tavallisena lakina, yksinkertaisella enemmistöllä. Näin ollen lain läpimenemiseen riittää eduskunnassa hallituspuolueiden edustajien tuki.

Kotimaan uutiset

Perustuslakivaliokunta päätti esityksestä äänin 10-6. Kaikki jäsenet vasemmistoliiton edustajaa lukuun ottamatta puolsivat lain säätämistä tavallisena lakina. Lausuntoon liittyy kuitenkin kaksi eriävää mielipidettä, jotka oppositiopuolueiden edustajat jättivät.

Perustuslakivaliokunta edellyttää esitykseen muutoksia ja tarkennuksia. Nämä kohdat koskevat muun muassa sitä, mihin tehtäviin hoitajia voidaan määrätä. Valiokunta haluaa myös täsmennettävän, ketä lain nojalla töihin voidaan velvoittaa: voidaanko määräys antaa myös työtaistelun piiriin kuulumattomalle terveydenhuollon ammattihenkilölle. Kolmas tarkennus koskee lain voimassaoloaikaa.

Tehyn mukaan hallituksen esitys jättäisi potilasturvatyön ulkopuolelle ainoastaan kiireettömät leikkaushoidot. Hallitus taas arvioi, että potilasturvatyön piirissä olisi 10 - 20 prosenttia joukkoirtisanoutuneista eli enintään 2 500 henkeä. Valiokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi sanoi, että valiokunta luottaa esityksessään tähän hallituksen vakuutukseen.

Henkilökohtainen sanktio puhutti Toisen eriävistä mielipiteistä jättivät sosiaalidemokraattien edustajat sekä kristillisdemokraattien Kari Kärkkäinen. He puuttuivat ennen kaikkea siihen, että työhön voitaisiin pakottaa uhkasakon avulla ja että sanktio langetettaisiin yksilöön eikä viranhaltijayhdistykseen. Vasemmistoliiton Veijo Puhjo perusteli omaa eriävää mielipidettään sillä, että esityksessä puututaan perusoikeuksiin mm. henkilökohtaisen vapauden suojan, osin liikkumisvapauden suojan, ammatillisen järjestymisvapauden ja siihen liittyvän työtaisteluoikeuden osalta. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta asettui myös puoltamaan lakiehdotuksen hyväksymistä - tosin tietyin huomautuksin ja muutosesityksin ja viiden tiukan äänestyksen jälkeen. Valiokunta jätti lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle äänin 9-8. Eriävän mielipiteen ovat jättäneet valiokunnan sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliittolaiset sekä kristillisdemokraatit. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta haluaa, että Tehyn paikallisosastojen jäseniä kuultaisiin, kun kunta tai kuntayhtymä valmistelee esitystään. Valiokunnan mukaan potilasturvatyöhön määrätyn oikeudellista asemaa pitäisi täsmentää niin, että työssä sovellettaisiin keskeisiä työoikeudellisia säännöksiä. Lisäksi muutoksia haluttiin kohtiin, jossa määriteltiin potilasturvatyöstä saatu palkkio ja velvollisuus palata aikaisempaan työhönsä. Yli- ja sunnuntaityön palkan laskemiseen halutaan kerroih ja työhön palaaminen tulisi tapahtua valiokunnan mukaan kohtuullisen ajan kuluttua potilasturvatyön päätyttyä. Potilasturvalakiesitys on valiokuntakäsittelyn jälkeen tarkoitus tuoda ensimmäiseen käsittelyyn eduskunnan maanantaiseen täysistuntoon klo 14. Jos esitys hyväksytään, perjantaina on vuorossa lain vahvistaminen ja presidentin esittely. Tehyn mahdolliset irtisanoutumiset astuvat voimaan maanantaina 19. marraskuuta. YLE Uutiset

Lue seuraavaksi