1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

TEOlle kyselyjä ammattioikeuden rajoittamisesta

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO ei toistaiseksi ole saanut ainuttakaan ammattioikeuden rajoittamishakemusta Tehy-kiistan aikana, lakimies Leena-Maija Vitie TEOsta kertoo.

Kotimaan uutiset

Maanantaista alkaen TEO on kuitenkin Vitien mukaan saanut useita kyselyjä asiaan liittyen. TEOssa on arveltu, että lisääntyneet kyselyt liittyvät juuri Tehyn työtaisteluun ja mahdollisen tulevan Tehy-lain tehokkuuden nakertamiseen.

Vitien mukaan ammatinharjoittamisoikeuden poistaminen esimerkiksi sairaanhoitajalta tarkoittaisi sitä, että kyseistä henkilöä ei voisi enää lailla pakottaa hoitotöihin, koska kyseisellä henkilöllä ei olisi enää oikeutta toimia sairaanhoitajana.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta voi Vitien mukaan halutessaan tehdä myös kielteisiä päätöksiä. Hän ei kuitenkaan halua ottaa kantaa siihen, millaisilla perusteilla ammattioikeuden rajoittamishakemus voidaan torjua.

Perusteltu hakemus ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta tai sen poistamisesta pitää tehdä TEOlle kirjallisesti. Pyynnöt käsittelee TEOssa terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta, joka kokoontuu seuraavan kerran 17.12.2007. Vitien mukaan lautakunta voi tarvittaessa pitää aikaisemmin myös ylimääräisen istunnon.

Terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaan TEO voi ammattihenkilön omasta pyynnöstä rajoittaa ko. henkilön ammatinharjoittamisoikeutta tai poistaa sen.

Näin voidaan toimia esimerkiksi silloin, kun terveydenhuollon ammattihenkilö päättää vaihtaa alaa tai luopuu praktiikastaan.

Vitien mukaan eläkkeellä olevilla hoitajilla on edelleen oikeus harjoittaa ammattiaan. Mahdollisen Tehy-lain vaikutusten ulottuminen eläkkeellä oleviin hoitajiin riippuu Vitien mukaa tulevan lain sisällöstä.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi