EU kannustaa yrityksiä suojelemaan luonnon monimuotoisuutta

Euroopan unioni haluaa yritykset mukaan suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. Unionissa pohditaan nyt kiivaasti keinoja siihen, miten monimuotoisuuden suojelusta tehdään yrityksille houkuttelevaa ja kannattavaa. EU:n tavoitteena on pysäyttää monimuotoisuuden häviäminen vuoteen 2010 mennessä.

luonto

Yli 400 yritysten, ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen sekä hallitusten edustajaa kokoontui maanantaina ja tiistaina Lissaboniin EU:n puheenjohtajamaan Portugalin järjestämään kokoukseen etsimään keinoja siihen, miten yritykset saataisiin mukaan monimuotoisuuden suojeluun. Aihe tuntuu kiinnostavan myös yrityksiä itseään, sillä yli puolet osanottajista edusti liike-elämää.

Aihe on akuutti, sillä lajeja häviää nopeammin kuin koskaan ihmisen historiassa. Sitä kiihdyttävät mm. ylikalastus ja liian voimallinen maankäyttö sekä suuret tie- ja rakennushankkeet. On arvioitu, että lähes puolet maailman kasvi- ja eläinlajeista on uhanalaisia. EU:ssa ei uskota, että tätä kehitystä voidaan pysäyttää ilman yritysten mukaantuloa.

Lähtökohtana on, ettei luonnonsuojelu voi olla yrityksille vain hyväntekeväisyyttä. Siitä täytyy olla niille myös taloudellista hyötyä, jotta ne saadaan kiinnostumaan asiasta. Yritysten toivotaan ryhtyvän monimuotoisuuden suojeluun vapaaehtoisesti.

Yritykset ja luontojärjestöt yhteistyöhön Yhtenä parhaista mahdollisuuksista tuoda liike-elämä mukaan monimuotoisuuden suojeluun pidetään niin sanottuja kumppanuussopimuksia. Ne tarkoittavat sopimuksia, joiden puitteissa yritykset, ympäristö- ja kansalaisjärjestöt, hallitukset ja paikallisyhteisöt voivat tehdä yhteistyötä. Tähän saakka sopimuksia ovat tehneet pääasiassa suuret yritykset. Yksi niistä on Nokia, joka on vuodesta 2003 lähtien tehnyt yhteistyötä WWF:n kanssa. Nokian ympäristöjohtajan Kirsi Sormusen mukaan Nokian kaltaiselle maailmanlaajuiselle toimijalle on tärkeää huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuusta ja sen myös oletetaan huolehtivan niistä. WWF on tässä mukana mm. kouluttamalla Nokian työntekijöitä, auttamalla asettamaan yritykselle ympäristötavoitteita ja neuvomalla sitä esimerkiksi materiaalivalintoihin liittyvissä asioissa. Nokia ja WWF ovat myös järjestäneet yhdessä kampanjan, jolla pyrittiin lisäämään kännyköiden kierrätystä. Lisäksi ne tekevät yhteistyötä erilaisissa ympäristöhankkeissa maissa, joissa Nokia toimii. Koska WWF on tunnettu bändi, johon luotetaan, sen kanssa työskentely tuo uskottavuutta myös Nokialle. EU haluaa, että erilaiset kumppanuussopimukset leviävät myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, koska niiden merkitys Euroopan taloudessa on valtava. Yli 90 prosenttia Euroopan yrityksistä on pieniä tai keskisuuria. Natura-alue ei ole kuollut alue Yritykset näkevät luonnonsuojelun usein lähinnä toiminnan esteeksi. Esimerkiksi Natura 2000 -suojelualueita on pidetty lähinnä "menetettynä maana", jolla ei ole enää taloudellista merkitystä. EU:n ja ympäristöjärjestöjen mielestä Natura-verkosto voi kuitenkin tarjota paljon liiketoimintamahdollisuuksia etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Niillä on mahdollista kehittää esimerkiksi luontomatkailua. Maataloustuotteiden markkinoinnissa voidaan käyttää apuna merkintää, jonka mukaan ne on tuotettu arvokkaalla luontoalueella. Kaikki uudenlaiset hankkeet edellyttävät myös avarakatseisuutta myös rahoituslaitoksilta. Tiedon puute hidastaa

Yksi suurimmista hankaluuksista monimuotoisuuden suojelussa on se, että biodiversiteetin hyötyjä ja sen katoamisen aiheuttamia haittoja on vaikea nähdä ja mitata, toisin kuin esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Lisäksi itse biodiverstiteetin käsite on niin laaja, että sitä on vaikea hahmottaa.

Yhtenä konkreettisena keinona EU aikoo perustaa tukipisteen, jonka tehtävinä on mm. lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta, kehittää keinoja sen hyötyjen mittaamiseksi sekä luoda uudenlaisia toimintamalleja etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten.

Kokouksessa korostettiin useaan otteeseen, ettei biodiversiteetin suojelun ja ilmastonmuutoksen hidastamisen pidä ajatella olevan kilpailevia hankkeita, vaan nämä tavoitteet kulkevat käsi kädessä.

Lähteet: YLE Uutiset