1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Oppositio vastusti potilasturvalakia viimeiseen asti

Oppositio vastusti kiivaasti hallituspuolueiden ajamaa potilasturvallisuuslakia myös perjantain äänestystä edeltäneessä keskustelussa. Laki kuitenkin hyväksyttiin odotetusti hallituspuolueiden äänillä.

Kotimaan uutiset

Sosiaalidemokraatit ilmoittivat, ettei SDP hyväksy pakkolakia, vaan lähtökohtana on oltava sovittelu ja neuvottelu. SDP:n mukaan suojelutyön rajoista tulee pakottamisen sijasta sopia neuvottelemalla paikallisesti kunnan tai kuntayhtymän ja Tehyn paikallisen osaston välillä.

Myös vasemmistoliitto vaati lakiesityksen hylkäämistä kaikissa sen käsittelyvaiheissa. Puolueen mukaan kiista ei ratkea ilman rahaa, ja se raha on hallituksen käsissä. Vasemmistoliiton mielestä valtion on osoitettava kunnille lisää rahaa ja kuntien maksettava hoitajille parempaa palkkaa.

Niin ikään perussuomalaiset tyrmäsivät lain myös sen toisessa käsittelyssä. Lailla on tarkoitus taata potilaiden turvallisuus, mutta käytännössä sitä ei lailla pystytä turvaamaan, puolue toteaa ryhmäpuheenvuorossaan. Perussuomalaisten mukaan hoitajia ei voi pakottaa työhön vastoin heidän tahtoaan, se ei ole oikein eikä järkevääkään.

Hallituspuolueet puolustivat lakia

Hallituspuolueet asettuivat Tehy-lain säätämisen puolelle. Puolueet kuitenkin toistivat ryhmäpuheenvuoroissaan, ettei lain säätäminen ratkaise itse työkiistaa.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa todettiin, ettei lakiesityksellä vaikuteta mahdolliseen työtaisteluun. Kokoomus painottaa, ettei lakia panna toimeen, jos suojelutyöstä päästään sopuun. Kokoomuksen mukaan lain hyväksymättä jättäminen olisi tässä tilanteessa kuitenkin väärin ja vastuutonta.

Myös keskustan eduskuntaryhmä ilmoitti tukevansa yksimielisesti hallituksen lakiesitystä. Keskustan mukaan hallitus ja eduskunta eivät voi jättää kansalaisten henkeä ja terveyttä toiveiden ja odotusten varaan. Keskusta esitti aamun ryhmäpuheenvuorossaan, että jäljellä oleva aika on silti käytettävä sovinnon löytämiseen.

Myös vihreiden eduskuntaryhmä kertoi äänestävänsä lain säätämisen puolesta. Vihreät kuitenkin kiistivät asettuvansa äänestyspäätöksellään kuntatyönantajan puolelle.

RKP:n eduskuntaryhmä toivoi ratkaisun vielä syntyvän, jotta lakia ei tarvittaisi. RKP kuitenkin äänestää lain puolesta, jotta ihmisten henki ja terveys turvataan poikkeustilanteessa.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän näkökulma on erilainen kuin vasemmisto-opposition työtaisteluoikeutta puolustava, ja puolue sanookin ymmärtävänsä lakia hallituksen paniikkiratkaisuna. Puolue sanoo lain olevan kuin puudutuslaastari paiseen hoidossa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen sanoi äänestävänsä esityksen hylkäämisen puolesta. Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuorossa todetaan, että pakkosovittelu olisi ollut pakkolakia parempi vaihtoehto.

Lain turvin terveydenhuollon ammattihenkilö voitaisiin määrätä työhön siitä riippumatta, onko hän irtisanoutunut, muusta syystä työelämän ulkopuolella tai toisaalla töissä.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi