1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Hoitajista 60 prosenttia tavoitettu viikonlopun aikana

Lääninhallitukset ovat jatkaneet kuulemiskirjeiden ja määräysten antamista potilasturvatyöhön valittujen hoitajien osalta. Koko maassa hoitajia on tavoitettu 58 prosenttia arvioidusta tarpeesta. Lääneissä tilanne kuitenkin vaihtelee sairaanhoitopiireittäin.

Kotimaan uutiset

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan potilasturvatyöhön tarvitaan koko maassa noin 2 400 hoitajaa, mikäli Tehyn työriitä ei ratkea ja irtisanoutumiset astuvat voimaan. Tavoitettuja hoitajia on sunnuntaina lääninhallitusten mukaan yhteensä noin 1 370 eli 58 prosenttia arvioidusta tarpeesta. Kuulemisen jälkeen tehtyjä määrääviä päätöksiä on lääninhallituksissa tehty sunnuntai-iltaan mennessä yli 500.

Viikonlopun aikana parhaiten hoitajia on tavoitettu Lapissa, jossa vajaat 70 prosenttia potilasturvatyöhön arvioiduista hoitajista on saanut kuulemiskirjeen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kirjeet ovat tavoittaneet noin puolet töihin kutsuttavista 753 hoitajasta. Töistä kieltäytymisiä ei HUS:n mukaan ole juuri ollut, moni hoitaja vain ei ole ollut kotiosoitteessaan. Kirjeiden toimittamista jatketaan maanantaina, kertoo HUS. Muissa lääneissä hoitajista on tavoitettu vähän yli puolet.

Lääneissä potilasturvatyötä valmistelevat sekä lääninhallituksen virkamiehet että käräjäoikeuden haastemiehet. Etelä-Suomessa hoitajien tavoittamista on tehostettu myös hyödyntämällä ulkopuolista kuriiripalvelua. Länsi-Suomessa kuulemiskirjeet sekä määräykset on saatu pitkälti toimitettua hoitajille heidän työpaikoillaan.

Lääneistä arvioidaan, että viikonlopun aikana etenkin järjestelyn perustamisvaihe on ollut työläs ja henkilöstö on tehnyt töitä päättyvänä viikonloppuna ylityömääräysten turvin miltei kellon ympäri. Monissa lääneissä sama työtahti jatkunee alkuviikosta, sillä tavoitettuja hoitajia on edelleen läänien sairaanhoitopiireissä vaihteleva määrä.

Lääninhallitusten mukaan kriittiseksi arvioituun maanantai-tiistaiyöhön on pystytty jo varautumaan muun muassa työvuorojärjestelyillä. Mahdollisten irtisanoutumisten alkaessa ensimmäiset työvuorot saadaan varmistettua potilasturvatyöhön nyt suostuneilla hoitajilla.

Etelä-Suomessa tavoitettu puolet hoitajista

Etelä-Suomen läänissä hoitajien saaminen potilasturvatyöhön mahdollisten irtisanoutumisten varalta on sunnuntain osalta edennyt lääninhallituksen suunnitelmien mukaan.

Etelä-Suomen lääninhallituksesta kerrotaan, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä lukuun ottamatta tilanne muissa sairaanhoitopiireissä ja Helsingin kaupungin osalta on vakaa eikä erityisiä ongelmia kuulemismenettelyssä ole ollut.

Lääninhallituksesta kerrotaan, että lopullinen hoitajatilanne mahdollisten irtisanoutumisten varalta selviää vasta maanantai-iltapäivänä. Kriittiseksi kuvatun maanantai-tiistaiyön henkilöresurssit on pyritty jo nyt varmistamaan muun muassa työvuorosuunnittelulla.

HUS:n osalta suuri töihin kutsuttavien hoitajien määrä on osaltaan tehnyt prosessin työlääksi ja siten hoitajien kuulemismenettely on edennyt eri tahtiin muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna.

HUS:n osalta työhönmäärämiskirjeitä on lähetty 50 hoitajalle ja sunnuntai-illan mittaan määräyksiä kirjoitetaan toiset 50.

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä kuulemiskirjeitä on lähtenyt yhteensä 89 hoitajalle, näistä 55 on antanut vastineensa kirjeeseen - määräyksiä on kirjoitettu yli 50. Helsingin kaupungin osalta kuulemisia on lähtenyt 42 hoitajalle, vastauksensa on antanut 20 hoitajaa ja määräyksiä on kirjoitettu toistakymmentä.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä kuulemiskirje on toimitettu 57 hoitajalle, vastauksensa on ilmoittanut 33 hoitajaa. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin osalta lääninhallituksen kirjoittamat määräykset lähtevät kootusti vasta maanantaina.

Länsi-Suomen tilanne on kohentunut hieman Länsi-Suomi lääninhallituksesta arvioidaan, että heidän osaltaan tilanne on hieman kohentunut lauantaihin verrattuna. Läänin seitsemästä sairaanhoitopiiristä reilu puolet potilasturvatyöhön kutsutuista hoitajista on tavoitettu. Yhteensä 848 tavoitellusta hoitajasta 470 hoitajaa on saatu kiinni. Lääninhallitus on saatujen vastausten pohjalta sunnuntaina puolen päivän aikoihin toimittanut 227 päätöstä sairaanhoitopiireihin. Pirkanmaalla on sunnuntaiaamupäivään mennessä tavoitettu 292 hoitajaa, joista 61 oli antanut suostumuksensa, 6 kieltäytynyt ja 225 vain allekirjoittanut lomakkeen. Itä-Suomessa kirjeiden toimitus viivästynyt

Itä-Suomen lääninhallituksesta kerrotaan, että kahden irtisanoutumisuhan alla olevan sairaanhoitopiirin osalta kuulemiskirjeitä on jouduttu toimittamaan entistä enemmän suoraan hoitajille työpaikan ulkopuolelle, mikä osaltaan on viivästyttänyt kuulemiskirjeiden ja määräysten toimittamista.

Hoitajat ovat myös käyttäneet varsin tarkkaan 24 tunnin määräajan vastauksensa antamiseen. Läänissä kutsutaan työhön kaikkiaan noin 250 hoitajaa.

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiriin on esitetty 80:aa hoitajaa potilasturvatyöhön, kuulemiskirjeitä on toimitettu 65 hoitajalle. Työhönmääräämiskirjeitä on saatu toimitettua vasta muutamille hoitajille, mutta yhteensä päätöksen tulee saamaan 32 hoitajaa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin on esitetty 171:tä hoitajaa potilasturvatyöhön, kuulemisia on saatu perille 73 hoitajan osalta. Päätöksiä on tehty 16 hoitajan osalta ja yhteensä määräyksen tulee saamaan 56 hoitajaa.

Pohjois-Suomessa hoitajia tavoitettu kohtalaisesti Oulun lääninhallituksesta kerrotaan, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saadaan mahdollisen irtisanoutumisten alkuun mennessä kutsuttua potilasturvatyöhön noin 130 hoitajaa. Yhteensä potilasturvatyöhön on arvioitu tarvittavan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 239 hoitajaa. Lääninhallitus on tehnyt sunnuntain aikana päätöksiä potilasturvatyöhön kutsumisesta. Sunnuntai-iltapäivään mennessä määräyksiä on annettu ja suostumuksia saatu yhteensä noin 35 hoitajalta. Nykyisen tilanteen pohjalta lääninhallituksesta arvioidaan, että hoitajista tavoitetaan noin 60 - 70 prosenttia (145 - 170 hoitajaa) määräaikaan mennessä.

Oulun läänissä hoitajat ovat käyttäneet kuulemiskirjeeseen varattua 24 tunnin harkinta-aikaa tarkoin. Läänistä kerrotaan, että kuulemistyötä hoitajien saamiseksi potilasturvatyöhön on toteutettu hyvässä hengessä ja toiminta jatkuu seuraavina päivinä keskeytyksittä muutamaa keskiyön tuntia lukuun ottamatta, mikäli Tehy-kiistassa ei päästä sopuun.

Lapin lääninhallituksen mukaan yhteensä 95:tä hoitajaa esitetään potilasturvatyöhön. Sunnuntaina puolenpäivän aikaan kuulemiskirjeet oli toimitettu 61 hoitajalle, joista 13 on saanut määräyksen saapua potilasturvatyöhön.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi