Sijoittajien rahat valuvat osakkeista talletuksiin

Määräaikaisten talletusten suosio on kasvanut sijoituskohteena. Osuuspankkiryhmän teettämän kyselyn mukaan määräaikaisten ja sijoitustilien arvostus on hieman noussut aiemmasta. Samalla osake- ja rahastosijoitusten suosio on laskenut. Eniten suomalaiset arvostavat sijoituskohteena maa- ja metsäomaisuutta ja sen jälkeen pankkitiliä.

talous

Kyselyn mukaan noin kaksi kolmasosaa suomalaisista uskoo, että sijoituspäätöksellä voi vaikuttaa ympäristöön. Vankimmin päätösten myönteisiin ympäristövaikutuksiin uskoivat naiset.

Kuun alussa voimaan tulleeseen rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviin suomalaiset suhtautuvat hämmentyneesti. MiFID-direktiiviin sisältyvää tulovarallisuustietojen tiedonanto- velvollisuutta piti myönteisenä 32 prosenttia vastaajista. Kielteisesti siihen suhtautui reilu neljännes vastaajista. Vajaa puolet vastaajista uskoi, että asuntojen hinnat jatkavat nousuaan omalla asuinpaikkakunnalla. Vain seitsemän prosenttia arveli hintojen kääntyvän laskuun. OP-sijoittajabarometriin haastateltiin yli 2 000:tta suomalaista syys- ja lokakuun aikana. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. YLE Uutiset