1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Valtio ei lupaa rahallista tukea kunnille

Hallitus on kertonut omista hoitoalan tukia koskevista linjauksistaan. Valtio ei lupaa kunnille suoraa rahallista tukea Tehy-sopimuksen takia. Hallitus sitoutuu kuitenkin muun muassa pidättäytymään kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määrää lisäävien uusien velvoitteiden ja säännösten esittämisestä.

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi (kesk.) sanoo, että mikäli kuntasektorin henkilöstön tarve jää aiemmin ennakoitua pienemmäksi, ei syntyvää säästöä oteta huomioon. Kunnat saavat siis pitää tuottavuushyödyn itsellään, eikä valtio leikkaa sitä pois seuraavassa kustannustenjaon tarkistuksessa.

Kiviniemen mukaan kyse ei ole kuntien menojen leikkaamisesta vaan julkisen sektorin menojen kasvun hillitsemisestä.

Hallinto- ja kuntaministerin mukaan kuntatalouden tilanne kokonaisuudessaan näyttää hyvältä, mutta huolena on edelleen kuntien välisten erojen kasvu. Kiviniemen mielestä nyt neuvoteltu ratkaisu on hyvä, sillä se edistää osaltaan palvelurakenteiden uudistamista ja vauhdittaa siten myös kunta- ja palveluhanketta.

Katainen: Ei uusia kehysvaikutuksia Valtiovarainministeri Jyrki Katainen sanoo, että pysyviä uusia kehysvaikutuksia ei ole. Uutta on tuloksellisuuden tukeminen eli hankkeenkäynnistämisraha, joka on 18 miljoonaa euroa. Indeksitarkastus nousee 5,2 prosenttiin. Se on kuitenkin palkkakustannusten noususta yleisesti arvioitu muutos eikä tähän sopimukseen kuuluva.

Kataisen mukaan hallitus ei osallistunut sopimuksen syntyyn muutoin kuin indeksitarkistusten muutosten kautta ja jo aiemmin kerrotun lisärahan myötä.

Kataisen mukaan kunta-ala harppaa kohti palkkatasa-arvoa. Kataisen mukaan nyt saavutettu sovintoesitys on hoitajille viesti siitä, miten paljon heidän työtään arvostetaan ja kunnioitetaan.

Valtiovarainministeri sanoo, että tulevaisuudessa työtä naisvaltaisten, koulutettujen alojen palkkatasa-arvon edistämiseksi on jatkettava. Katainen myös kiittää sovittelulautakuntaa sekä osapuolia sovun syntymisestä Tehyn palkkakiistassa.