Suomen työn tuottavuus EU:n kärkitasoa

Tuottavuuden kasvu on Euroopassa ollut kuluvan vuosikymmenen aikana nopeampaa kuin Yhdysvalloissa. Näin Euroopan unioni on tavoittanut etumatkaa, jonka Yhdysvallat sai 1990-luvun jälkipuoliskolla, jolloin unionin jäsenmaissa tuottavuus kasvoi poikkeuksellisen hitaasti.

talous

Suomessa tuottavuuden kasvu oli koko tarkastelujakson ajan selvästi nopeampaa kuin euroalueella tai EU-maissa keskimäärin, ja siten myös nopeampaa kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa.

EU:n komissio on julkaissut tuoreimpaan talouden kasvuennusteeseen liittyvän katsauksen työn tuottavuuden kasvusta unionin alueella kuluvan vuosikymmen ensimmäisinä vuosina. Katsauksen mukaan tuottavuus kasvoi koko tarkastelujakson ajan sekä euroalueella että EU-maissa keskimäärin hieman nopeammin kuin Yhdysvalloissa.

Vuosikymmenen loppupuolelle tultaessa ero kuitenkin oli tasaantumassa, minkä vuoksi katsauksen tekijät varoittivat pitämästä nyt havaittua trendiä pysyvänä. Se saattaa osoittautua talouden kiertokulkuun liittyväksi korjausliikkeeksi.

Katsauksen mukaan EU-maat ohittivat Yhdysvallat tuottavuuden kasvussa jo 1990-luvun viimeisinä vuosina ja euroaluekin vuosituhannen vaihteessa. Vuonna 2006, joka myös talouskasvun osalta oli EU:n ennätysvuosi, tuottavuus kasvoi EU-maissa keskimäärin 1,5 prosenttia, mutta Yhdysvalloissa vain 0,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Suomi menestyi loistavasti Suomessa työn tuottavuus kasvoi koko tarkastelujakson aikana selvästi nopeammin kuin muissa EU-maissa keskimäärin sekä myös nopeammin kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa. Suomen ja Yhdysvaltain osalta ero näyttäisi olevan tasaantumassa vuonna 2007, mutta se on kuitenkin yhä Suomen eduksi. Japani sen sijaan ohittaa sekä Suomen että Yhdysvallat vuonna 2007 arvioidulla 2,1 prosentin kasvuvauhdilla. EU-maiden joukossa myös Ruotsi menestyi selvästi muita paremmin.

EU-maiden todellisia alisuorittajia olivat tarkasteluaikana Italia ja Espanja, joissa työn tuottavuuden vuotuinen kasvu jäi joka vuonna alle prosentin tasolle. Sen sijaan EU:n suurin talousmahti Saksa pärjäsi vertailussa hieman keskimääräistä paremmin.

EU:n heikkoutena tutkimuksen tekijät pitivät työn tuottavuuden hidasta kasvua erityisesti palveluelinkeinoissa, joiden osuus kansantuotteesta kuitenkin koko ajan kasvaa. Myös julkiset investoinnit ovat Euroopassa selvästi tehottomampia kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa, koska niistä valtaosa suunnataan Euroopassa sosiaaliturvaan ja sitä kautta yksityiseen kulutukseen.

Katsauksen laatijat suosittavat julkisten investointien suuntaamista yhä enemmän koulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön, joiden myönteinen vaikutus työn tuottavuuden kasvun kannalta on kiistaton.

Katsauksen laatijoiden mukaan ns. Lissabonin tavoitteet ovat osoittautuneet EU:n kannalta sekä tarpeellisiksi että hyödyllisiksi. Mutta niiden toteuttamista pitää jouduttaa, jos halutaan, että työn tuottavuuden kasvu myös vastaisuudessa pysyy Yhdysvaltoja korkeammalla tasolla.

Lähteet: YLE Uutiset