141-tuen ratkaisu ensi viikkoon

Suomen maataloudelle tärkeästä 141-tuesta ei ole vieläkään päästy sopimukseen. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan (kesk.) ja maatalouskomissaari Mariann Fischer Boelin neuvotteluissa päästiin sopuun maatalouden rakennetukia koskevasta osasta. Sen sijaan tulotukiohjelman kestosta ja tuen kokonaismäärän alenemasta ei saavutettu neuvottelutulosta. Ensi vuonna tukea voidaan maksaa lähes 94 miljoonaa euroa.

Kotimaa

Tulotukiohjelmaan kuuluvista tukimuodoista on yhteinen näkemys sekä siitä, että 141-tukea maksetaan 93,9 miljoonaa euroa vuonna 2008. Ministeri Anttilan mukaan neuvottelut käytiin hyvässä hengessä. Neuvotteluja jatketaan jo ensi viikolla. Anttila: Kyseessä Suomen ja komission välinen asia Aiemmin maatalouskomissaari Mariann Fischer Boel oli toivonut Suomelta esitystä, joka kelpaa muillekin unionimaille. Anttila taas on tehnyt selväksi, että kysymys on yksin Suomen ja komission välinen. Anttilan mukaan Suomen uusima esitys on suurelta osin samansisältöinen kuin kesällä jätetty, mutta sitä on hiukan tarkennettu. Anttilan mukaan Suomi on tullut esityksessään komissiota vastaan ja se sopii yhteen EU:n yleisen maataloustukipolitiikan kanssa. Suomi aikoo esittää lisätoimenpiteitä maatalouden ympäristöohjelmaan. Lisäksi esitetään erillisenä kansallisena tukena korotusta maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteisiin ja luonnonmukaisen tuotannon tukeen. Tavoitteena on mahdollisimman hyvin korvata ympäristötuen kansallisen lisäosan poistumisen seurauksia A- ja B-tukialueilla. Tukea on tähän mennesssä maksettu enimmillään 55 miljoonaa euroa vuodessa. Suomen tavoitteena seitsemän lisävuotta Suomi tavoittelee esityksessään oikeutta jakaa kansallisena maataloustukena vuosittain 94 miljoonaa euroa vuoteen 2014 saakka. Lisäksi ministeriön ja MTK:n yhteisessä ehdotuksessa tavoitellaan 35 miljoonan euron vuosittaisia palautuksia maaseudun kehittämisrahoista, joissa Suomi on nyt yksistään maksumiehenä. Siten tukipaketti olisi vuosittain yhteensä 129 miljoonaa euroa. Maatalouden 141-tukea maksetaan eteläisessä Suomessa noin 7 000:lle maitoa, munia ja sian- tai siipikarjalihaa tuottavalle tilalle. Suomen EU-liittymissopimuksessa eteläisen Suomen 141-tuki sovittiin siirtymäkaudeksi, jonka kestoa ei ole tarkemmin määritelty. Sitä vastoin tuen myöntämisperusteita koskeva, vuonna 2003 sovittu tukiohjelma päättyy tämän vuoden lopussa. Brysselissä neuvotellaan sille siis jatkoa, joka sallisi tukien maksun keskytyksettä heti vuoden 2008 alusta ja olisi voimassa vuoteen 2014 asti. Pohjois-Suomella on artiklan 142 nojalla pysyvä lupa maataloustukiin. YLE Uutiset