Suomalaisvanhuksille syötetään runsaasti psykoosilääkkeitä

Suomessa vanhuksille määrätään psykoosilääkkeitä huomattavasti herkemmin kuin muualla maailmassa. Juuri valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevista vanhuksista noin 40 prosenttia ja kotihoidossa olevista joka kymmenes syö psykoosilääkkeitä.

Kotimaa

Lääketieteen lisensiaatti Hanna-Mari Alasen mukaan psykoosilääkkeiden käyttö on meillä moninkertaista esimerkiksi muihin Euroopan maihin verrattuna. Suomessa laitoshoidossa olevilla vanhuksilla 40 prosentilla on psykoosilääkitys, kun muualla luku on 15 - 25 prosenttia.

Alasen mukaan psykoosilääkkeiden käyttö on huomattavan tavallista myös yli 90-vuotiailla potilailla. Psykoosilääkkeitä käytti heistä noin 30 prosenttia.

Kotisairaanhoitoa saavista vanhuksista noin joka kymmenes käytti psykoosilääkkeitä. Yhdeksän Euroopan maan vertailussa psykoosilääkkeiden käyttö vaihteli Tanskan 3 prosentista ja Suomen 12 prosenttiin.

Psykoosilääkkeet kehitettiin aikanaan skitsofrenian hoitoon, vähentämään näkö- ja kuuloharjoja. Niitä voidaan määrätä myös vaikeassa masennuksessa ja dementiassa silloin kun niihin liittyy psykoosioireita.

Käytetään paljon dementian oireisiin Väitöstutkimuksen mukaan psykoosilääkkeitä syötetään Suomessa kuitenkin paljon myös potilaille, joille niistä ei ole apua. Hanna- Mari Alanen sanoo, että niitä käytetään valitettavan paljon dementiassa tavallisiin käytösoireisiin kuten vaelteluun, nyyttien tekemiseen, tavaroitten ja vaippojen repimiseen tai huuteluun, vaikka psykoosilääkkeet eivät niihin kovin hyvin tehoa. Tutkija sanoo, että vanhukset ovat herkkiä psykoosilääkkeiden haittavaikutuksille. Ne saattavat aiheuttaa sekavuutta ja suun kuivumista sekä heikentää kävelykykyä. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan niillä on aivoverenkiertohäiriöitä lisäävä vaikutus, ja ne saattavat lisätä jopa kuoleman riskiä. Syynä tietämättömyys?

Tutkimuksessa selvitettiin psykoosilääkkeiden käyttöä yli 65-vuotiaiden laitos- ja kotihoidossa vuosina 2001 - 2003. Luvut on kerätty Stakesin RAI-tietokannasta sinne kerättyjen kansainvälisesti vertailukelpoisten lukujen avulla.

Alanen ei usko, että psykoosilääkkeiden runsas syöminen johtuisi pahantahtoisesta lääkkeillä sänkyyn sitomisesta tai hoitajapulasta. Syynä on enemmänkin tietämättömyys: esimerkiksi vanhuspsykiatreja on Suomessa vain 18.

Osasyynä on myös hoitokulttuuri - esimerkiksi Tanskassa käytetään psykoosilääkkeiden sijaan enemmän rauhoittavia lääkkeitä.

Hanna-Mari Alasen väitöstutkimus "Psykoosilääkkeiden käyttö vanhusten pitkäaikaisessa laitos- ja kotihoidossa" tarkastetaan Tampereen yliopistossa 14. joulukuuta.

Lähteet: YLE Uutiset