Ilveksen metsästys alkaa

Ilveksen pyyntikausi alkaa lauantaina. Ilves on Suomessa rauhoitettu riistaeläinlaji, mutta riistanhoitopiirit voivat myöntää alueellensa pyyntilupia joulukuun alun ja helmikuun lopun väliselle ajalle.

Kotimaa

Esimerkiksi Etelä-Savossa saa tällä metsästyskaudella kaataa 12 ilvestä. Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitos arvioi, että alueen kanta on noin 150 yksilöä.

Viime talvena ilveksiä kaadettiin yhteensä 75. Eniten saalista tuli runsailla ilvesalueilla Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Ilves on Suomen suurpedoista runsaslukuisin. Vuoden 2005 lopussa Suomessa arvioitiin olevan vähintään 1100 ilvestä, ja kanta on selvästi kasvanut viime vuosina. Viimeksi ilveskanta on ollut Suomessa yhtä runsas 1800-luvulla.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa vuosittain riistanhoitopiireille määräyksen metsästettäväksi sallittujen ilvesten enimmäismääristä. Tällä varmistetaan se, että ilveskantaa ei vaaranneta metsästyksellä.

Ilvesjahti viivästyy joulukuun puoliväliin Pohjanmaalla

Pohjalaismaakunnissa ilvesjahtiin päästään aikaisintaan joulukuun puolivälissä. Riistanhoitopiiri ei ole vielä päättänyt, mille alueille kaatoluvat myönnetään.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Pohjanmaan riistanhoitopiirille vain kaksi pyyntilupaa, koska ministeriö haluaa kasvattaa läntisen Suomen ilveskantaa.

Pohjanmaan riistanhoitopiirin alueella liikkuu arviolta noin 50-60 ilvestä.

Lähteet: YLE Uutiset