Koe uusi yle.fi

Näin perusoikeustutkimus tehtiin

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten käsityksiä tärkeimmistä perusoikeuksista.

Kotimaa

Tutkimus on toteutettu Gallup Kanavalla 23. - 28. marraskuuta 2007. Tutkimuksen näyte edustaa maan 15 - 74 vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaa. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 275. Tutkimuksen otos on muodostettu monivaiheisella ositetulla otannalla.

Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. TNS Gallup Oy (Suomen Gallup) on toteuttanut tutkimuksen Ylen toimeksiannosta.

Mikä on kansalaisten perusoikeuksien tärkeysjärjestys? Tutkimuksessa vastaajille esitettiin seuraava kysymyksenasettelu. ”Perusoikeudet ovat perustuslain ihmisille takaamia oikeuksia, joita ei saa loukata. Näillä yleisesti hyväksytyillä oikeuksilla on erityinen pysyvyys ja loukkaamattomuus. Niitä voidaan rajoittaa vähäisessä määrin vain erityisistä syistä.” ”Mikäli perusoikeuksia joudutaan erityisistä syistä rajoittamaan, niin mitkä perusoikeudet ovat niin tärkeitä, että niistä ei voi joustaa? Voit valita ENINTÄÄN VIISI TÄRKEIMPÄNÄ PITÄMÄÄSI PERUSOIKEUTTA.” Kysymyksenasettelun tavoitteena oli selvittää, mitkä perusoikeudet ovat yleisimmin kaikkein tärkeimmiksi koettuja. Tämän takia kysymyksenasettelussa vastaajien tärkeinä pitämien oikeuksien määrä rajattiin korkeintaan viiteen. Vastausvaihtoehdot olivat: 1) Yhdenvertaisuus lain edessä 2) Oikeus elämään (kuolemanrangaistuksen kielto) ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen 3) Liikkumisvapaus (oikeus valita asuinpaikka ja liikkua vapaasti) 4) Yksityiselämän suoja (jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu) 5) Uskonnon ja omantunnon vapaus 6) Sananvapaus (oikeus muodostaa oma mielipiteensä ja ilmaista se täysin vapaasti) 7) Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus 8) Äänestys- ja osallistumisoikeus (oikeus äänestää valtiollisissa ja kunnallisvaaleissa sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon) 9) Omaisuuden suoja (jokaisen omaisuus on turvattu) 10) Oikeus maksuttomaan perusopetukseen 11) Oikeus työhön ja elinkeinovapaus (oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla) 12) Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin (oikeus välttämättömään toimeentuloon, huolenpitoon ja asuntoon) 13) Oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon 14) Ei mikään ole tärkeä 15) En osaa sanoa Mistä kaikista perusoikeuksista voitaisiin poikkeusoloissa joustaa?

Tutkimuksessa vastaajille esitettiin seuraava kysymyksenasettelu.

”Entä mitkä KAIKKI ovat mielestäsi sellaisia oikeuksia, joiden kohdalla mielestäsi voitaisiin poikkeusolosuhteissa joustaa, mikäli päätöksentekijät katsovat sen tarpeelliseksi? Voit valita NIIN MONTA KUIN HALUAT.”

Kysymyksenasetteluun saadut vastaukset paljastavat sen, kuinka moni kansalainen voisi ajatella perusoikeuksia rajattavan poikkeusoloissa ja mihin perusoikeuksiin rajaaminen voisi kohdistua.

Vastausvaihtoehdot olivat:

1) Yhdenvertaisuus lain edessä 2) Oikeus elämään (kuolemanrangaistuksen kielto) ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen 3) Liikkumisvapaus (oikeus valita asuinpaikka ja liikkua vapaasti) 4) Yksityiselämän suoja (jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu) 5) Uskonnon ja omantunnon vapaus 6) Sananvapaus (oikeus muodostaa oma mielipiteensä ja ilmaista se täysin vapaasti) 7) Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus 8) Äänestys- ja osallistumisoikeus (oikeus äänestää valtiollisissa ja kunnallisvaaleissa sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon) 9) Omaisuuden suoja (jokaisen omaisuus on turvattu) 10) Oikeus maksuttomaan perusopetukseen 11) Oikeus työhön ja elinkeinovapaus (oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla) 12) Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin (oikeus välttämättömään toimeentuloon, huolenpitoon ja asuntoon) 13) Oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon 14) Ei mistään voida joustaa 15) En osaa sanoa

Lähteet: YLE Uutiset

Yle.fi-etusivulla juuri nyt:

PISA-tutkimus

Suomalaispojat pärjäävät hyvin, mutta jäävät silti pahasti tyttöjen varjoon

Johtajuus

Suomalainen johtaja kaihtaa riskejä ja välttelee riitoja – ulkomaiset pomot ovat sosiaalisempia

Presidentinvaalit

Valehtelua, sähköpostihäiriköintiä ja nettisivujen kaatamisia – myös näistä on Suomen presidentinvaalit tehty

Politiikka

Puolustusministeri Niinistölle moitteita eduskunnasta – Keskustan Vanhanen arvosteli myös presidenttiä USA:n Mattisin tapaamisen huonosta hoidosta