Rahoitustarkastus mukaan kansainväliseen tutkintayhteistyöhön

Rahoitustarkastus on sopinut kansainvälisestä yhteistyöstä arvopaperimarkkinoiden valvonnassa. Rata on allekirjoittanut tietojenvaihdosta sopimuksen kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön IOSCOn kanssa.

talous

Sopimus mahdollistaa tietojen hankkimisen aiempaa joustavammin erityisesti EU-alueen ja Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Sopimus vahvistaa myös Ratan asemaa kansainvälisessä valvojaverkostossa arvopaperimarkkinarikosten tutkinnassa.

Ratan mukaan kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan käytännössä lähes kaikissa kaupankäyntiä koskevissa tutkimuksissa. Yhteistyön tarve johtuu muun muassa pörssiyhtiöiden laajasta ulkomaalaisomistuksesta ja etävälittäjien kasvaneesta osuudesta osakkeiden kaupankäynnissä.

International Organisation of Securities Commissionsin, IOSCOn, kansainvälisen yhteistyösopimuksen on tähän mennessä allekirjoittanut 43 rahamarkkinavalvojaa.

Pohjoismaista mukana ovat Suomen lisäksi Norja ja Tanska. Myös eräiden veroparatiisien kuten Brittliäisten Neitsytsaarten, Mansaaren ja Jerseyn markkinvalvojat osallistuvat yhteistyöhön.

Lähteet: YLE Uutiset