EU puntaroi lentoliikenteen päästöjä

Ympäristöministerit kokoontuvat Brysseliin ympäristöneuvoston kokoukseen torstaina. Kokouksessa yritetään puheenjohtajamaa Portugalin johdolla päästä sopuun kahdesta asiasta: lentoliikenteen päästökaupasta sekä maaperänsuojelusta.

Lentoliikenteen osalta käsitellään direktiiviehdotusta, joka toisi lentoliikenteen osaksi EU:n päästökauppaa. Direktiivi koskisi kaikkia EU:n alueelta lähteviä ja sille tulevia lentoja. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä sitä kautta ilmastonmuutosta.

Suomi suhtautuu ehdotukseen positiivisesti ja haluaa, että se toteutetaan mahdollisimman pian. Suomen näkemyksen mukaan kyseinen ehdotus on tehokkaampi keino päästöjen vähentämiseen kuin aiemmin esillä olleet, vaihtoehtoiset keinot polttoaine- ja hiilidioksidivero.

Yhteiset säännöt maaperän hyväksi

Maaperänsuojelua koskevalla direktiivillä tähdätään maaperän kestävään käyttöön. Tavoitteena on myös saattaa maaperänsuojelu osaksi muutakin kuin ympäristöpolitiikkaa. Nykyään EU:lla ei ole yhtenäistä maaperänsuojelupolitiikkaa.

Suomen mielipide tähän direktiiviin on periaatteessa myönteinen, mutta se pitää vaatimuksia liian kalliina ja työläinä.