Tuloerot ovat kasvaneet Suomessa

Suhteelliset tuloerot kasvoivat vuonna 2006 edellisvuoteen verrattuna. Tilastokeskuksen tietojen mukaan väestön pienituloisimman kymmenesosan reaalitulot kasvoivat viime vuonna 0,8 prosenttia, kun taas suurituloisimmalla väestönosalla lisäys oli 4,7 prosenttia.

Kotimaa

Vuonna 2006 väestön pienituloisin kymmenesosa sai 3,7 prosenttia kokonaistulosta. Osuus pysyi ennallaan vuoteen 2005 verrattuna. Suurituloisimman kymmeneksen kokonaistulosta haukkaama osuus kasvoi hieman 23,9 prosenttiin.

Suotuisimmin tulot kehittyivät viime vuonna Kokkolan ja Kyrönmaan seutukunnissa. Tulotaso oli korkein Maarianhaminassa ja Ahvenanmaan maaseudulla sekä Helsingin seudulla, alin Pielisen-Karjalan seutukunnassa.

Tilastokeskuksen tiedoista käy ilmi, että korkeimman tulotason alueilla myös alueen sisäiset tuloerot ovat suuret. Vastaavasti tuloerot ovat pienimmät siellä, missä tulotaso on alhainen.

Lähteet: YLE Uutiset