1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

EK tyrmää energiapaketin, STTK ja MTK toiveikkaampia

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan EU:n energiapaketti tarjoaa tehotonta ilmastopolitiikkaa hurjilla kustannuksilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja maataloustuottajain keskusjärjestö MTK puolestaan uskovat ilmastopaketista olevan hyötyä Suomelle.

EK katsoo, että komission ehdotukset nostavat merkittävästi yritysten ja kotitalouksien energiakustannuksia, mutta eivät ohjaa päästöjen vähentämiseen tehokkaimmalla tavalla. EK:n mielestä ehdotukset myös murentavat paljon energiaa tarvitsevien yritysten toimintamahdollisuudet.

- Ei ole suuri helpotus, vaikka komissio esittää Suomelle hieman pienempää lisäystä uusiutuvaan energiaan kuin EU-maille keskimäärin. Suomen hyvinvointi perustuu muita maita enemmän energiaan. Tästä syystä velvoite on äärimmäisen kova ja vaatii valtavasti investointeja. Tämä näkyy lopulta yritysten ja kotitalouksien energialaskussa, EK:n johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala sanoo.

Elinkeinoelämä on huolissaan myös komission ehdottamista muutoksista päästökauppajärjestelmään, koska ne lisäävät päästöoikeuksien huutokauppaa. EK katsoo huutokaupan heikentävän etenkin paljon energiaa tarvitsevien yritysten toimintamahdollisuuksia, koska ne eivät pysty siirtämään hintoihin päästökaupan tuomia lisäkustannuksia.

STTK: Suomi voi hyötyä ilmastopaketista Suomella on teknisten toimihenkilöjärjestöjen keskusliiton STTK:n arvioiden mukaan täydet mahdollisuudet täyttää EU:n tavoitteet ja kansakuntana myös hyötyä komission päätöksistä. Nyt on konkretian aika tavoitteisiin pääsemiseksi ja Suomen on oltava joukossa mukana, korostaa STTK:n talouspoliittinen asiantuntija Ralf Sund. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää STTK:n mukaan kuitenkin muutoksia nykyiseen energialinjaamme. Vesivoiman käyttömahdollisuuksia pitää hyödyntää. Metsäteollisuuden, joka on keskeinen uusiutuvien energialähteiden käyttäjä, on arvioitava toimintaansa uudelleen ilmastopolitiikan näkökulmasta, Sund arvioi. Sundin mielestä ilmastonmuutoksen torjunta vaatii kolmikantaista valmistelua. Siihen perustuva päätöksenteko on vahvuus, kun eri toimijoita sitoutetaan ilmastotalkoisiin ja EU:n tavoitteiden toteuttamiseen. STTK on aiemmin esittänyt, että tulopolitiikan asialistaa on laajennettava myös esimerkiksi ympäristökysymyksiin, sillä ne koskettavat yhtä hyvin poliitikkoja, elinkeinoelämään kuin palkansaajiakin, talouspoliittinen asiantuntija Ralf Sund sanoo. MTK toiveikas uusiutuvan energian suhteen

Tuottajajärjestö MTK:n pitää EU:n energiatavoitteita myönteisinä, mutta haasteellisina Suomen maaseudulle.

Uusiutuvien energiavarojen aiempaa tehokkaampi hyödyntäminen on MTK:n mukaan lisää työtä ja toimeentuloa maaseudulle. MTK katsoo, että esimerkiksi energiapuun käyttöä voitaisiin lisätä nykyisestä neljästä miljoonasta kuutiosta 20 miljoonaan kuutioon.

Maaseudun elinkeinot ovat MTK:n mukaan myös valmiit kantamaan vastuunsa kasvihuonekaasujen 16 prosentin vähentämistavoitteesta.