1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Ympäristöjärjestöt moittivat päästövähennystavoitetta pieneksi

Ympäristöjärjestö Greenpeace löytää EU:n energiapaketista sekä hyvää että huonoa. Suomelle asetettu velvoite nostaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin on järjestön mukaan tervetullut, joskin korkeampikin luku olisi ollut mahdollinen.

Komission esittämä päästövähennys on Greenpeacen mielestä kuitenkin liian alhainen. YK:n ilmastokokouksessa Balilla tehdyn päätöksen mukaan vähennystavoitteeksia asetettiin 25 - 40 prosenttia. Nyt tavoite jäi 20 prosenttiin, mistä Greenpeace syyttää teollisuuden painostusta.

Tulevaisuudessa tavoitteiden kiristäminen on entistä vaikeampaa. Tästä syystä Greenpeace vaatii, että Suomi linjaisi kansallisen ilmastostrategian toimenpiteet jo nyt 30 prosentin leikkaustavoitteen mukaisesti. Ilmaiset päästöoikeudet teollisuudelle ja lentoliikenteelle heikentävät järjestön mielestä päästökaupan tehoa ja horjuttavat EU:n uskottavutta ilmastonmuutoksen torjujana, Greenpeace moittii.

Myös WWF olisi nostanut päästövähennystavoitetta Maailman luonnonsäätiö WWF katsoo, että EU-komission kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoite on vaatimaton. Suomen ilmasto-ohjelman päällikkö sanoo, että 20 prosentin päästövähennys vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä vastaa alle kymmentä prosenttia tämän hetken tasosta. Karoliina Auvisen mukaan tämä on liian pieni ponnistus verrattuna siihen, että jäätiköt sulavat ja tulvat pakottavat miljoonat ihmiset pakosalle. WWF:n mielestä EU:n pitäisi vähentää päästöjä 30 prosenttia. Balin ilmastokokouksen päätöksen mukaan kehittyneiden maiden olisi vähennettävä päästöjään 25 - 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvan energian lisäämisvelvoite on Suomelle taloudellisesti kannattava, koska se edistää työllisyyttä ja innovaatioita, WWF arvioi. Sen mukaan Suomi voi vuoteen 2020 mennessä nostaa nostaa uusiutuvien energialähteiden osuuden 40 prosenttiin, kunhan energiatehokkuuteen panostetaan vahvasti ja nopeasti. WWF on tyytymätön siihen, että päästöoikeuksia saa edelleen ilmaiseksi. Luonnonsäätiön mukaan kaikki päästöoikeudet pitäisi huutokaupata. "Uusiutuvan energian tavoite saavutetaan helposti" Suomen Luonnonsuojeluliitto katsoo, että EU-komission Suomelle asettama uusiutuvia energiamuotoja koskeva 38 prosentin tavoite on helposti saavutettavissa. Tavoitteista tärkein on pyrkimys energiansäästöön, liitto tähdentää. Turpeen energiakäytöstä on liiton mukaan vihdoin luovuttava. Liitto sanoo, että ilmastonmuutoksen torjuntaan on otettava mukaan koko yhteiskunta liikennettä ja ruokailutottumuksia myöten. Maan ystävät tyytyväinen pakettiin Maan ystävät ry pitää EU:n komission julkaisemaa energiapakettia hyvänä aloituksena päästöjen määrätietoisessa vähentämisessä. Järjestö kannattaa sitä, että Suomen päästökauppaan kuulumattomat joutuisivat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 16 prosenttia ja sitä, että uusiutuvien energiamuotojen osuus energiatuotannosta nostettaisiin nykyisestä 28:sta prosentista 38 prosenttiin. Maan ystävien mukaan tämä näyttää suuntaa tulevaisuuden päästövähennyksille.

Tavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastokriisin ratkaisemiseen tarvitaan mukaan kaikki yhteiskunnan osa-alueet, järjestö sanoo. Nyt on mainio tilaisuus aidosti satsata uusiutuviin energiamuotoihin: lisätä tuulivoiman tuotantoa, kannustaa lämpöpumppujen käyttöön ja panostaa energian tehokkaampaan käyttöön etenkin rakennussektorilla, järjestön ilmastokampanjavastaava Ville-Veikko Mastomäki sanoo.