1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Ministerit: Ilmastopaketti haastava mutta mahdollinen

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) pitää Suomelle esitettyjä ympäristövelvoitteita haastavina, muttei mahdottomina. lmastonmuutoksen torjunnassa EU on ryhtynyt sanoista tekoihin: ilmastopaketissa on kyse sitovista velvoitteista, ministeri sanoo.

Komission esitys on Tiilikaisen mukaan pelinavaus ja paketin lopputulos saattaa muuttua jatkokäsittelyssä - päästöjä on vähennettävä tuntuvasti ja maailmanlaajuisesti, jotta ilmastonmuutoksen vakavimmilta seurauksilta vältyttäisiin. Meidän on myös varauduttava entisestään tiukentuviin päästövähennyksiin vuoden 2020 jälkeen, Tiilikainen korostaa.

Suomen lähtökohta on, ettemme voi sälyttää taakanjaossa meille tulleita velvoitteita pelkästään päästökauppaa käyvälle teollisuudelle, Tiilikainen toteaa. Haasteeseen on vastattava kaikilla toimialoilla; myös asumisen, rakentamisen, liikenteen, jätehuollon ja maatalouden päästöjä on vähennettävä, ympäristöministeri sanoo.

Pekkarinen: Haastava mutta verrattain kohtuullinen paketti Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen pitää EU-komission ilmasto- ja energiapakettia vaativana. Suomen velvoitteet ovat kuitenkin muihin maihin verrattuna kohtuulliset, arvioi Pekkarinen. Vaatimusten täyttäminen edellyttää Suomelta erityisesti metsäenergian, vesi- ja tuulivoiman sekä maalämmön hyvin suurta lisäystä. Lisäksi Suomelta edellytetään mittavaa energiansäästöä. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on ratkaisevaa, saadaanko Venäjän puuntuonnin ongelmat ratkaistua. Pekkarisen mukaan Suomi ei missään oloissa pysty täyttämään komission vaatimuksia uusiutuvan energian lisäämiseksi, mikäli venäläisen puun tuonti tyrehtyy. Hallitus kertoo tarkemmista keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi selonteossa, joka annetaan eduskunnalle vielä ennen kesälomia. Myös Cronberg uskoo päästötavoitteiden täyttymiseen Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Tarja Cronberg uskoo Suomen pystyvän täyttämään EU:n päästötavoitteet. Cronbergin muistuttaa, että tutkimusten mukaan Suomi voi nostaa uusiutuvan energian käytön yli 40 prosenttiin. EU:n komission tänään esittelemän lakipaketin mukaan Suomen on nostettava uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin. Nykyisin tämä osuus on 28,5 prosenttia. - Suomella on vielä paljon kirittävää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Esimerkiksi tuulivoiman hyödyntäjänä olemme EU:n vanhojen jäsenmaiden hännillä. Tuulivoiman tuotanto on mahdollista 20 - 30-kertaistaa vuoteen 2020 mennessä, uskoo Cronberg.