1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

EU-komission esittämiä keinoja päästöjen vähentämiseen

Suomelle odotetut energiatavoitteet Uusiutuvan energian osuus 2020, ehdotus jäsenmaiden tavoitteiksi (pdf-tiedosto) EU:n tiedote ilmasto- ja energiastrategiasta (englanniksi) Kysymyksiä ja vastauksia ilmasto- ja energiastrategiasta (englanniksi)

Merkittävin EU-komission esittämä keino hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on vuonna 2005 alkaneen päästökaupan laajentaminen vuonna 2012.

Esityksen mukaan päästökaupan piiriin tulee yhä useampi teollisuudenala, mm. paljon energiaa vaativa alumiinin tuotanto.

Hiilidioksidin ohella muitakin kasvihuonekaasuja liitetään päästökauppaan. Kaikista EU-alueen päästöistä kaupan piirissä olisi noin 40 prosenttia.

Kaikki teollisuuslaitokset, jotka päästävät ilmakehään enemmän kuin 10 000 tonnia hiilidioksidia, tarvitsevat päästöluvan. Kaikista päästöluvista 60 prosenttia on päästökaupan piirissä.

Komissio tekee vuonna 2010 esityksen, mitkä energiaintensiiviset teollisuudenalat saavat ilmaisia päästöoikeuksia.

EU luopuu kansallisista päästökatoista ja siirtyy sektorikohtaisiin päästörajoihin. Jäsenvaltiot voivat järjestää kansallisia päästöoikeuksien huutokauppoja. Päästöhuutokaupoista koituvat tulot jäävät jäsenvaltioille. Tuloista viidennes on käytettävä ilmastonmuutosta ehkäiseviin toimiin. Huutokauppatulot voivat nousta vuositasolla 50 miljardiin euroon.

Päästökaupan ulkopuolella olevien alojen, kuten liikenteen, rakentamisen, palveluiden ja maatalouden, on vähennettävä päästöjään EU-tasolla 10 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Maakohtainen vähennysmäärä riippuu maan bruttokansantuotteen tasosta. Bulgaria saa jopa lisätä päästöjään viidenneksellä, kun taas Tanska ja Luxemburg joutuvat leikkaamaan niitä yhtä paljon.

Komissio ei hyväksy maankäytön muutoksia tai metsänistutuksia "hiilinieluiksi", jotka toisivat lisää päästöoikeuksia. Komission mukaan "hiilinielujen" tuomat hyödyt ovat olleet väliaikaisia. Järkevämpi kannustin metsienistutukseen on käyttää tähän esim. päästökaupasta syntyviä tuloja.