Yhteismaksualueesta jättimäiset säästöt

Tänään astui voimaan päätös eurooppalaisen yhteismaksualueen (SEPA - Single Euro Payments Area) perustamisesta. Tämä tarkoittaa, että alueen maiden välillä sekä yritykset että yksityisasiakkaat voivat jatkossa hoitaa maksuasiansa yhtä vaivattomasti, nopeasti ja yhtä halvalla kuin nykyisin maan sisällä.

talous

Heti kun kaikki pankit ovat muuttaneet omat järjestelmänsä SEPA-yhteensopiviksi, yhden maan pankkikortilla voidaan maksaa maksuja ja nostaa käteistä missä alueen maassa tahansa. Suoravelotukset hoituvat niin ikään mistä maasta mihin maahan tahansa.

Kuluttaja tarvitsee jatkossa vain yhden pankkitilin - tavallisesti kotimaassaan - jolla voi hoitaa kaikki pankkiasiansa. Pankit eivät puolestaan enää saa määrätä tilisiirron arvopäivää asiakkaan vahingoksi, vaan rahat ovat jatkossa heti kuluttajan käytettävissä sinä päivänä, kun rahat ovat tilille saapuneet.

Alueen sisällä tilisiirron on tapahduttava kolmen pankkipäivän kuluessa (ns. D+3 -periaate) nykyisen viiden päivän sijasta. Vuoden 2012 alusta siirron on oltava perillä viimeistään maksua seuraavan pankkipäivän iltana (D+1 -periaate).

Aloitteen eurooppalaisen yhteismaksualueen perustamisesta tekivät pankit itse. Euroopan komissio että keskuspankki tukivat sen toteuttamista. Pankit eivät jatkossa saa periä siirron kustannuksia tilisiirron vastaanottajalta. Näin sekä yritykset että kuluttajat säästävät vuosina 2007 - 2012 pienentyneinä siirtokuluina arviolta 123 miljardia euroa, ja kun järjestelmä aikanaan muodostaa perustan myös sähköiselle laskutukselle, siitä aiheutuva lisähyöty on arviolta 238 miljardia euroa.

Järjestelmä laajenee asteittain kattamaan kaikkien EU-maiden lisäksi myös Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin.

Lähteet: YLE Uutiset