1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Saksa tuulivoiman edelläkävijänä

Tuulivoimalla tuotetaan hieman yli prosentti koko maailman sähköstä. Eniten maailmassa tuulivoimaa tuottaa Saksa. Toiseksi eniten tuulivoimaa hyödynnetään Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen odotetaan ohittavan Saksan maailman johtavana tuulivoiman tuottajana tänä vuonna.

Saksan tuulivoimakapasiteetti oli viime vuonna 22 247 megawattia. Yhdysvaltojen kapasiteetti ylsi 16 818 megawattiin. Suomen kokonaiskapasiteetti oli 107 megawattia.

Tanskassa jopa 19 prosenttia kaikesta sähköstä tuotetaan tuulivoimalla. Espanjassa ja Portugalissa tuulivoiman osuus on yhdeksän prosenttia. Yhdysvalloissa tuulivoiman osuus sähköntuotannosta on vain noin prosentin luokkaa. Saksassa osuus on kuusi prosenttia. Suomessa tuulivoimalla tuotetaan 0,2 prosenttia sähköstä.

EU-maiden vertailussa Suomi on tuulivoiman tuottajana peränpitäjänä.

Vuonna 1991 Saksassa oli tuulivoimaa yhtä paljon kuin Suomessa on nyt. Hieman yli 15 vuodessa Saksan tuulivoimakapasiteetti on erilaisten tukitoimien ansiosta kuitenkin kaksisataakertaistunut.

Suurimmassa osassa EU-maista tuulivoimaa tuetaan niin sanotuilla syöttötariffeilla eli valtion määräämällä lisämaksulla, jonka kantaverkonhaltija maksaa sähköstä sen tuottajalle.

Suomi ja Malta ovat ainoat maat Euroopassa, joissa tuulivoimaa ei tueta syöttötariffeilla eikä niin kutsutuilla vihreillä sertifikaateilla, vaan energiapolitiikka perustuu vero- ja investointikannustimiin.

Vihreät sertifikaatit perustuvat samaan periaatteseen kuin päästökauppa. Sähkön kuluttaja ja toimittaja velvoitetaan todistamaan, että määrätty osa sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Jos sähkö ei täytä kriteerejä, kuluttaja tai toimittaja joutuu ostamaan puuttuvan osuuden osalta uusiutuvien energialähteiden sertifikaatteja. Ylimääräiset sertifikaatit voi myydä.

Ruotsissa panostetaan tuulivoimaan

Ruotsissa hallitus päätti toissa vuonna kymmenkertaistaa tuulivoimalla tuotetun sähkön määrän vuoteen 2015 mennessä. Tuulivoiman määrää on tarkoitus lisätä yhdestä terawattitunnista kymmeneen terawattituntiin vuodessa. Viime vuonna Ruotsin tuulivoimakapasiteetti oli 788 megawattia.

Monikansallinen paperinvalmistaja SCA ja norjalainen energiayhtiö Statkraft sopivat viime syksynä tuulivoiman jätti-investoinnista Ruotsiin. Suunnitelmissa on rakentaa seitsemän tuulivoimalapuistoa Pohjois-Ruotsiin.

Tuulivoimalla on määrä tuottaa muutaman vuoden kuluttua jopa 2 800 gigawattituntia sähköä vuodessa. Tämä vastaa 2 - 3 prosenttia Ruotsin sähköntarpeesta. SCA aikoo itse ottaa käyttöönsä 500 gigawattituntia, mikä kattaa yhtiön koko sähköntarpeen.

Sopimuksen arvo on noin 1,7 miljardia euroa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on jo käynnissä.

Suomessa huonommat tuuliolosuhteet Tampereen teknillisen yliopiston voimalaitostekniikan professori Risto Raikon mukaan tuulivoima ei Suomessa pysty kilpailemaan energiamuotona samalla tavalla kuin Euroopan tuulivyöhykkeellä. - Tuulivoima on meillä kalliimpaa kuin Euroopan tuulivyöhykkeen maissa johtuen Suomen huonommista tuuliolosuhteista, Raiko sanoo. Raikon mielestä tuulivoimaa Suomessa on turha edes verrata esimerkiksi Saksan, Hollannin ja Tanskan tilanteisiin. - Maat sijaitsevat Euroopan tuulivyöhykkeellä, missä tuulten keskinopeudet ovat jopa 7 - 9 metriä sekunnissa. Meillä tuulen keskinopeudet ovat alle 5 m/s, Raiko selittää. Suomen Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Jari Ihosen mukaan Suomessa tuulee tarpeeksi. - Sen ovat jo nyt asennetut voimalat osoittaneet. Erityisesti viime vuosina asennetut aiempaa korkeammat voimalat ovat tuottaneet hyvin, Ihonen toteaa. Suomessa on parhaillaan käynnissä tuuliatlaksen eli tuulisuuskartan päivitystyö. Uuden tuuliatlaksen odotetaan valmistuvan ensi vuoden lopulla. Annette Falck, YLE Uutiset (siirryt toiseen palveluun) <<< Tuulivoimaa rakennetaan - ja puretaan