Vähäliikenteisiä rataosuuksia ehdotetaan puukuljetuksiin

Yliasiamies Esko Ahon työryhmä ehdottaa vähäliikenteisten rataosuuksien kunnostamista puukuljetuksiin. Ahon työryhmä ehdottaa ratahankkeisiin seuraaville kolmelle vuodelle yhteensä enintään 150 miljoonaa euroa.

talous

Suomen tulevaisuuden puunsaannin mahdollisuuksia pohtinut työryhmä kunnostaisi huonokuntoiset Porokylän ja Vuokatin, Joensuun ja Ilomantsin sekä Äänekosken ja Haapajärven rataosuudet lisääntyviä puunkuljetuksia varten. Suunnitelmien mukaan Kainuun metsien hyödyntämistä edistävä Porokylä-Vuokatti kunnostettaisiin ensi vuoden aikana. Rataosuuden on arvioitu maksavan enintään vajaat 40 miljoonaa euroa. Itärajan Ilomantsi-Joensuu-osuus kunnostettaisiin vuonna 2010 ja sen on arvoitu maksavan vajaat 30 miljoonaa euroa. Molempia rataosuuksia on uhannut sulkeminen niiden huonokuntoisuuden vuoksi. Ahon työryhmä aloittaisi tällä hallituskaudella myös Keski-Suomen metsäteollisuudelle tärkeän Äänekoski-Haapajärvi-osuuden kunnostuksen. Ehdotus nopeuttaa viime syksynä julkistetun liikenneministeriön puuhuoltoa miettineen työryhmän aikataulua muutamalla vuodella. Keski-Suomen paperiteollisuuden yhdistävän radan kunnostus maksaa noin 70 miljoonaa euroa.

Liikenneministeriön työryhmä on arvioinut, että myös Lieksan ja Porokylän välinen osuus kaipaa lähivuosina kunnostusrahaa. Hallituskaudella on tehtävä päätökset myös vähemmän tärkeistä Parkanon ja Kihniön sekä Parkanon ja Niinisalon välisistä radoista.

Metsäteollisuus on arvioinut, että Ahon työryhmän esittämillä rataosuuksilla kuljetetaan jatkossa yli miljoona tonnia raakapuuta.

Radanvarsien kuormauspaikat ovat selvitysten mukaan muodostumassa puukuljetusten pullonkauloiksi. Ahon työryhmän esittämällä määrärahalla varmistetaan myös ratapihojen ja kuormauspaikkojen kunto.

Lisäksi kuljetusten tehokkuuden parantamiseksi jatketaan raakapuuterminaaliverkoston kehittämistä koko rataverkolla.

Ahon työryhmä lisäisi myös perustienpidon ja yksityisteiden sekä metsäteiden rahoitusta reilulla sadalla miljoonalla eurolla. Rahoja käytettään korjausohjelman mukaan pienemmillä teillä, erityisesti kelirikosta kärsivillä sorateillä. Rahalla kunnostetaan lisäksi puukuljetusten kannalta kriittiset sillat.

Yksityisteiden kunnostukseen laaditaan esityksen mukaan erillinen yksityistieohjelma, jonka toteuttamiseen vaaditaan myös maanomistajien rahoja.

Ehdotuksen mukaan meriväyliin kohdennettavilla varoilla toteutetaan tuontipuukuljetuksiin käytettävien väylien syventäminen. Näitä on muun muassa Pietarsaaren ja Kaskisten väylät. Meriväylien parantamiseen on tarvitaan työryhmän esityksen mukaan kuusi miljoonaa euroa.

Lähteet: YLE Uutiset