Joukko nimekkäitä kirjailijoita jättämässä WSOY:n

WSOY:ltä lähtevien Touko ja Aleksi Siltalan uusi kustantamo kiinnostaa kirjailijoita. WSOY:n nimekkäistä kirjailijoista Kari Hotakainen, Leena Lander, Pirkko Saisio ja Hannu Raittila kertovat olevansa kiinnostuneita siirtymisestä perusteilla olevaan kustantamoon.

kulttuuri

Kari Hotakaisen mukaan lähtöön ei liity minkäänlaista katkeruutta kustantajaa kohtaan. Hän sanoo talosta lähtemisen olevan jopa haikeaa 25 vuoden yhteistyön jälkeen.

- Ne, jotka lähtevät ovat valmiita siihen, että isoa mainontaa tai markkinointitukea ei enää tule, eikä WSOY:n kirjallisuussäätiön varoja voi enää anoa. Kyseessä on iso liike pienempään yksikköön, pohjoismaiden suurimmasta kustantamosta pohjoismaiden pienimpään.

Myös Pirkko Saisio ja Leena Lander kertovat lähtevänsä Siltalan perässä nimenomaan tärkeän henkilösuhteen takia.

- Touko Siltala on ollut minulle hyvä lukija ja lähin kontaktini kustantamoon. Olen kauhean vähän tekemisissä kustantajan kanssa. Hyvät asiat ovat kiteytyneet Touko Siltalaan ja jos hän perustaa uuden kustantamon niin seuraan häntä mielelläni.

Lander pitää ehdottoman tärkeänä kirjailijan suhdetta kustannustoimittajaan ja kustannustalon linjanvetäjään. Kun Siltalan tapauksessa molemmat ovat sama henkilö, ei päätöskään ole Landerin mukaan vaikea.

- Tässä iässä ei jaksa enää tutustua niin paljon uusiin ihmisiin ja työkumppaneihin. Touko Siltalan kirjallinen sivistys ja tapa toimia ovat sopineet minulle. Kirjailijana minulle merkitsee eniten henkilö, jolla on kanttia vaikka hakea käsikirjoitus kotoa.

Raittila: Tulosajattelu yhtenäistää kirjallisuutta

Hannu Raittila sanoo harkitsevansa vakavasti Siltaloiden kustantamoon siirtymistä. Raittila pitää asiaa kuitenkin spekulatiivisena, koska hänellä ei ole valmisteilla uutta kirjaa.

- Monen muun kirjailijan tavoin myös minä olen tullut kirjailijaksi Touko Siltalan kautta. Hän on ollut kustantajani alusta asti, ja se merkitsee hyvin paljon, Raittila sanoo.

Myöskään Raittila ei ole tyytymätön WSOY:n toimintaan. Hän kuitenkin näkee vaaroja ison konsernin harjoittamassa kustannustoiminnassa.

- Pörssissä noteeratulta konsernilta vaaditaan lähtökohtaisesti pörssiyhtiöiden mediaanituottoa parempaa tuottoa. Sellaisten vaatimusten edessä yleisen kirjallisuuden kustannustoiminta käy hankalaksi.

Raittila sanoo, että taloudelliset paineet eivät ole vielä näkyneet kotimaisen kirjallisuuden kustantamisessa. Kirjamarkkinoiden tulosajattelu näkyy kuitenkin hänen mukaansa enemmän vuosi vuodelta.

- Taloustuloksen painottuminen yhdenmukaistaa ja pyrkii formatoimaan kirjallisuutta. Se välittyy markkinoilta kustannustaloihin ja sieltä ohjaa lopun perin kirjailijoiden toimintaa.

Lähteet: YLE Uutiset