Nokian alkueläinlöydöt hämmentävät

Fyysisten oireiden lisäksi Nokian vesikriisistä kärsineitä potilaita uuvuttaa tiedon puute. Erityistä huolta herättävät ulostenäytteistä löytyneet parasiitit eli alkueläimet.

Vesijohtoverkkoon joutuneen jäteveden on tähän mennessä todettu levittäneen yhtä tautia aiheuttavaa alkueläintä, giardiaa. Giardia lamblia -siimaeläin on tähän mennessä löytynyt noin 53 nokialaiselta. Kansanterveyslaitos pyrkii selvittämään, ovatko kaikki löydökset ns. likaiselta puolelta. Tämä selvitystyö on kuitenkin kesken.

Giardian lisäksi nokialaisten ulostenäytteistä on Laboratoriokeskuksen ja HUSLABin testeissä löydetty neljää eri alkueläintä. Nämä kaikki kuitenkin luokitellaan apatogeenisiksi eli sellaisiksi, joilla ei nykytietämyksen mukaan ole taudinaiheuttamiskykyä.

Koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tehdyistä alkueläinnäytteistä on joulu-helmikuun aikana löytynyt seuraavia vaarattomiksi ja yleisiksi katsottuja alkueläimiä. Eniten, 115, on Blastocystis hominis -tuloksia. Entamoeba coli -nimisiä ameboja on löytynyt yhdeksältä ihmiseltä, joista viisi on ollut nokialaisia. Endolimax nana -löytöjä on kolme, näistä ameboista kaksi on löydetty ei-nokialaisilta. Chilomastix mesnili -siimaeläin on löydetty yhdeltä nokialaiselta. Nokialaisten suuri osuus selittyy sillä, että esimerkiksi tammikuussa lähes kolme neljäsosaa näytteistä oli nokialaisista potilaista.

Laboratoriokeskuksen mikrobiologian ylilääkärin, Risto Vuennon mukaan näitä kaikkia alkueläimiä löytyy yleisesti myös suomalaiselta perusväestöltä. Esimerkiksi Blastocystis hominista löytyy pieniä määriä jopa useamman kuin joka toisen suomalaispotilaan ulostenäytteistä. Mitkään näistä eivät kuulu myöskään sellaisiin, jotka pitää ilmoittaa Kansanterveyslaitoksen ylläpitämään tartuntatautirekisteriin.

Nokialaisilta on etsitty, ja etsitään yhä, vesiripulia aiheuttavaa Cryptosporidium parvum -nimistä alkueläintä. Risto Vuennon mukaan näitä tapauksia ei kuitenkaan ole tähän mennessä löytynyt.

Vuento kertoo, että ulosteen parasiittitutkimuksessa löytyvät myös madon munat tai itse madot, jos niillä on suolistotulehduksen kannalta merkitystä. Yhtään sellaista ei ole toistaiseksi löytynyt.

Ärtynyt suoli -oireyhtymä yleinen jälkitila

Pitkittyneiden oireiden takana osalla potilaista saattaa olla todellisten taudinaiheuttajien sijaan niin sanottu ärtynyt paksusuoli -oireyhtymä. Tampereen yliopistosairaalan infektiolääkärin Janne Laineen mukaan oireyhtymä voi kehittyä tällaisten epidemioiden yhteydessä noin kymmenelle prosentille vatsatautipotilaista.

Oireina ovat muun muassa ummetus, turvotus, ripuli ja vatsakivut. Oireet ovat kiusallisia ja voivat jatkua jopa kuukausia. Varsinaista hoitoa ei ole.

Nokian yksityisen lääkäriaseman johtava työterveyslääkäri Asko Kirveskari sanoo, että monien hänen vastaanotolleen hakeutuneiden ihmisten suolistosta on löynyt myös runsaasti hiivaa, minkä hän uskoo olevan merkki siitä, että ihmisten suoliston normaali bakteeritasapaino on sekaisin. Lisäksi useat potilaat ovat anemisoituneita pitkällisen ripulin ansiosta. Kirveskari arvioi myös, että sairastavien yleinen vastustuskyky on heikentynyt, ja he imuroivat nyt itselleen kaikki mahdolliset liikkeellä olevat flunssat ja mahataudit. Henkistä tukea ei vielä lisätty

Työterveyslääkäri Asko Kirveskarin mukaan sairastuneille pitäisi kiireesti saada myös henkistä tukea. Kirveskari pitää luonnollisena, että esimerkiksi liki kolme kuukautta sairastaneet eivät pitkään aikaan pysty juomaan hanavettä. Kirveskarin mukaan osalla potilaista on selviä posttraumaattisia stressioireita.

Tähän mennessä henkiseksi tueksi on Nokian perusterveydenhuollon puolelta tarjottu yleisten kriisipalveluiden puhelinnumeroita. Perusturvajohtaja Tarja Marjamäen mukaan kaupungin kriisiryhmä on kuitenkin keskustellut mahdollisesta lisäavusta ja siitä, mitä se voisi olla. Ylimääräisen psykologin palkkaamista vesikriisin uhrien auttamiseksi on pohdittu, mutta vielä ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä edes esitystä asiasta.