Vuotos hallitukseen, Vanhanen tyrmää erillislain

Pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan Vuotoksen tekoallasta ei voitaisi rakentaa ilman vesilain muutosta. Vanhanen pitää kuitenkin välttämättömänä, että kaikki mahdolliset energiavaihtoehdot tulevat hallituksen puntaroitaviksi.

Kotimaa

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) aikoo tuoda Vuotos-asian hallituksen käsittelyyn.

Hallitusohjelmassa sovittiin, että vesivoimaa lisätään tuntuvasti, mutta vesilakia muutetaan vain hallituspuolueiden yksimielisellä päätöksellä. Vihreät vastustavat Vuotoksen tekoaltaan rakentamista.

Helsingin Sanomat kirjoitti torstaina ministeri Pekkarisen selvittävän, olisiko Vuotos mahdollista rakentaa erillislain turvin. Pekkarinen kuitenkin sanoo YLE Uutisille, ettei ole ajanut erillislakia eikä myöskään aio sitä ajaa.

Pekkarinen sanoo saaneensa hallituksen keskeisiltä ministereiltä tuen sille, että Vuotos tuodaan hallituksen käsittelyyn. Pääministeri Vanhanen puolestaan sanoi, että Vuotoksen rakentaminen on äärimmäisen epätodennäköistä, mutta asia täytyy silti ottaa esille.

Vanhasen mukaan hallitussopu ratkaistaan siinä vaiheessa, kun asia tulee käsittelyyn.

Elinkeinoministeri Pekkarinen toteaa, että energia- ja ilmastopaketti on tullut ratkaistavaksi hallitusohjelman kirjoittamisen jälkeen.

- Jos me rakennamme tuulivoimaa, tarvitsemme säätövoimaa ja minun tehtäväni on tuoda hallitukselle vaihtoehdot, mistä vesivoimaa saataisiin ja sitten on veto-oikeutta käyttävien aika heittää vesivoimahankkeet syrjään, Pekkarinen sanoo.

- Mutta silloin pitää olla vastaus siihen, mistä säätövoimaa otetaan. Jos tuulimyllyjä rakennetaan, ne eivät pyöri aina ja siihen tarvitaan säätövoimaa.

Elinkeinoministeri Pekkarinen lisää vielä, ettei ole koskaan esittänyt Kollajan tekoaltaan rakentamista, mutta ei asettuisi poikkiteloin, jos joku sitä esittäisi.

Cronberg toivoo Vuotos-rauhaa Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Tarja Cronberg vaatii Vuotos-rauhaa. Cronbergin mukaan pohjoisten jokien tekoaltaiden ympärillä käytävälle keskustelulle on nyt pantava piste. - Hallituksen sisällä ei ole koskisotaa. Vihreät ovat sitoutuneet hallitusohjelmassa olemassa olevan vesivoiman tehostamiseen, jolla saadaan huomattavasti enemmän energiaa kuin kiistanalaisilla hankkeilla. Koskisodasta puhuminen on poliittista energiantuhlausta. Ei ole mitään mieltä luoda ahdinkoa alueiden ihmisille. Cronbergin mukaan tekoaltaat ovat uusiutuvan energian määrältään lähes mitättömiä, sillä ne kattavat energian kulutuksesta alle kaksi promillea. Altaiden rakentaminen ei ole Cronbergin mukaan perusteltua myöskään ilmastopoliittisesti, sillä ne kiihdyttäisivät ilmastonmuutosta metaanipäästöjen vuoksi. Vuotos-rauhaa tarvitaan myös oikeuslaitoksen uskottavuuden kannalta. - Altaat ovat monen oikeudellisen lukon takana ja Vuotoksesta on jo moneen kertaan päätetty oikeudessa. Vihreiden mielestä lakeja ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä tulee kunnioittaa, muuten horjutetaan uskoa koko oikeusvaltioon, Cronberg sanoo. YLE Uutiset