Tutkijoiden jättihanke - kaikki eliölajit yksiin kansiin

Maailman biologien valtaisa hanke, kaikkien maailman eliölajien kartoittaminen, on edennyt ensimmäiseen etappiinsa. Internetissä on julkaistu ensimmäiset 30 000 sivua "Elämän kirjasta", valtavasta tietokannasta, jonka on määrä sisältää tiedot kaikista maapallon eliölajeista.

luonto

Maapallolla arvioidaan olevan noin 1,8 miljoonaa eliölajia. Elämän kirjan (Encyclopedia of Life, EOL) tekijöiden valtavana haasteena on kirjata tietokantaan jopa eri viruslajit. Eräät tutkijat eivät pidä viruksia elollisina organismeina.

Mahtava tietokanta pitää sisällään lajien kuvaukset, niiden elinalueet ja tiedot populaatioiden muutoksista. Mukaan otetaan myös lajit, jotka hiljattain ovat kuolleet sukupuuttoon.

Tutkijat pitävät Elämän kirjan yhtenä olennaisena tavoitteena ihmisten tietämyksen lisäämistä kaikista eliölajeista. Kun tietokanta valmistuu, ovat kaikki lajitiedot kätevästi saatavilla internetistä. Tutkijat vertaavat tätä tiedon lisääntymistä 1600-luvulla tapahtuneeseen mikroskoopin keksimiseen.

Tietojen yhteenveto on tärkeää nyt myös siksi, että maapallolla on käynnissä nopea sukupuuttojen aalto, joka on seurausta ihmisen vaikutuksesta ympäristöön. Lisääntyvän tiedon avulla voidaan ehkä ehkäistä osa lajien tuhosta.

Tietokannan kerääminen alkoi viime vuoden keväällä. Sen uskotaan valmistuvan vuonna 2017.

BBC Encyclopedia of Life (siirryt toiseen palveluun)