Monet'n impressionismi vaikutti Suomessa saakka

Espoon modernin taiteen museo Emma asettaa ranskalaisimpressionisti Claude Monet'n ja suomalaiset aikalaistaiteilijat vuoropuheluun.Emman kevätnäyttelyssä tarkastellaan, kuinka Monet vaikutti suomalaiseen taiteeseen.

kulttuuri

Suomessa impressionistinen taidesuuntaus ei 1800-luvun lopulla ollut voimissaan kuten Ranskassa, muistuttaa tutkija Hannele Savelainen.

- Meillä oli kuitenkin jonkin verran taiteilijoita, joilla oli selkeä impressionistinen lähtökohta. Heitä ei ole koskaan aikaisemmin esitelty näyttelyssä kokonaisuudessaan, Savelainen kertoo.

Monet'n suomalaisten aikalaistaiteilijoiden työt ovat peräisin 1870- ja 1880-luvuilta.

Impressionistit olivat aikansa vallankumouksellisia

Claude Monet ja suomalaisia impressioita -näyttely on nähtävissä Espoon modernin taiteen museo Emmassa 5.3. - 25.5.2008. Monet on nyt ensimmäisen kerran tässä laajuudessa esillä Suomessa. Radion kulttuuriuutiset

Impressionismin isänä tunnettu Claude Monet pyrki vangitsemaan kankaalle hetkellisen vaikutelman mahdollisimman nopeasti ja kirkkain värein.

Emman näyttelyssä on esillä 12 Monet'n maalausta 1870-luvulta 1910-luvulle asti. 1900-luvulle tultaessa Monet eteni maalauksissaan yhä abstraktimpaan suuntaan, kunnes aihe lopulta lähes katosi hänen teoksistaan.

Tutkija Savelainen kertoo, miksi tyylisuunta koettiin niin vallankumouksellisena.

- Impressionismi hajotti muodon, joka on taiteen tärkeä osa. Impressionistit alkoivat ensimmäisenä kiinnittää huomiota näköhavaintoon. Impressionismi on modernismin alkulähde. Todellisuutta alettiin katsoa eri tavoin kuin ennen.

Suomessa taidesuuntaukseen suhtauduttiin nuivasti

Suomessa taidemaailma ei 1870- ja 1880-luvuilla innostunut impressionismista. Meillä elettiin naturalismin ja realismin aikaa, eikä impressionismi juurikaan sopinut kansan kuvaamiseen.

- Suomessahan monet maalarit tekivät maisemia, mutta maalauksissa oli aina myös ihmisiä mukana. Sen sijaan impressionistit tekivät nimenomaan niin sanottuja puhtaita maisemia. Heitä ei arvostettu Suomessa, minkä vuoksi ilmiö oli melko tuntematon, Savelainen selventää.

"Väri on tärkein tekijä" Näyttelyssä esitellään Monet'n rinnalla kymmenen suomalaista aikalaistaiteilijaa.

- Suomalaistaiteilijoista Ellen Thesleff oli ehkä radikaalein muodon ja värin käsityksissään, Savelainen pohtii.

Hän vertaa Thesleffin teosta Maisema Kangasalta Monet'n Japanilainen silta -maalaukseen.

- Lähestymistapa on hyvin samankaltainen, ja väri on tärkein tekijä, Savelainen toteaa.

Lähteet: Lisätietoja Emman näyttelyistä internetissä