Ulkomaalaisten ravintolapalkat retuperällä

Reilusti yli puolet ulkomaalaisia työllistävistä ravintoloista rikkoo työehtosopimusta.

Viime vuonna Uudenmaan työsuojelupiirin tarkastuksissa yli 65 prosenttia ulkomaalaisia työllistävistä ravintoloista maksoi palkan könttäsummana tai jätti maksetut lisät erittelemättä vastoin työehtosopimusta.

Usein palkka jäi alle työehtosopimuksen määrittelemän vähimmäispalkkatason.

Lisäksi tehtyjen työtuntien seurannassa ja työvuorolistojen laadinnassa oli selkeitä puutteita. Vain alle puolet työnantajista oli laatinut tehtyjen työtuntien seurannan työaikalain mukaisesti ja tehnyt työvuorolistat työehtosopimusten määräyksiin perustuen.

Työnantajat näyttävät tuntevan ulkomaalaislain heille asettamat velvoitteet huonosti. Esimerkiksi vain noin puolella työnantajista oli esittää työpaikalla säilytettävä varmistus ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeudesta.

Uudenmaan työsuojelupiiri teki viime vuonna 200 tarkastusta ravintoloihin, niistä 80 työllisti ulkomaalaisia. Näistä 52 oli pieniä etnisiä ravintoloita. Takastuksissa paljatuneet puutteet johtivat 30 uhkasakkoon ja 10:een työnantajan epäillystä työrikoksesta tehtyyn esitutkintailmoitukseen.

Tänä vuonna Uudenmaan työsuojelupiiri aikoo kasvattaa tarkastuskäyntejänsä 300:een.