Huumelain uudistus vihdoin eduskunnalle

Jo pari vuotta sitten valmisteltu Suomen huumausainelainsäädännön uudistus on vihdoin toteutumassa. Huumelain piti uudistua jo edellisen hallituksen aikana.

Lakiesitys annettiin eduskunnalle toukokuussa 2006, mutta esitys raukesi, koska eduskunta ei ehtinyt käsitellä sitä vaalikauden loppuun mennessä. Nyt eduskunnalle annettava lakiesitys vastaa sisällöltään aiempaa esitystä.

Tarkoituksena on saattaa huumelaki EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muutokset nykyiseen lakiin verrattuna ovat kuitenkin melko pieniä.

Uudella lainsäädännöllä tehostetaan huumausainevalvontaa lisäämällä viranomaisten yhteistyötä.

Huumausainelakiin lisätään huumausainelakirikkomus. Rikkomukseen voi jatkossa syyllistyä myös huolimattomuudesta. Aiemmin rikkomuksen rangaistavuus on edellyttänyt tahallisuutta.

Uusi laki tiukentaa kokapensaan viljelykieltoa. Lisäksi viljelykielto ulotetaan khat-kasviin ja Psilocybe-sieniin, joita on jonkin verran kasvatettu myös Suomessa.